Fogadja örökbe októberben!

A 17. század nagy vallásvitáinak korszakában nyomtatott könyvecske három protestáns gondolkodó nézeteit, érveit és gondolatait tartalmazza. A kötetet Frankfurtban nyomtatták, valószínűleg a Magyar Királyságbeli kevés számú protestáns nyomda miatt, illetve elképzelhető, hogy a cenzúra szigorúsága is közrejátszhatott ebben. Valószínűleg ezért nem ismert a nyomdász és a közreadó személye sem.

A címlap piros-fekete kétszínnyomással készült, azonban a sorok elcsúszásán látható, hogy a nyomdász feltehetően nem rendelkezhetett nagy tapasztalattal a több színnel való nyomtatás mesterségében. Az első mű szerzője, Balthasar Meisner (1587–1626) a jezsuiták rendszerint a „derék, ámbátor együgyű szívek” összezavarására feltett ravasz teológiai kérdéseit veszi számba és ad rájuk méltó protestáns feleletet. Nicolaus Hunnius (1585–1643) ortodox lutheránus teológus, később lübecki szuperintendens főként a vallási polémiákban lelte kedvét, többször is kikelt a római katolikus egyház ellen szóban és írásban is. A lutheránus orthodoxia másik nagy képviselője, Johann Friedrich Meyer (1650–1712) már a maga korában jelentős könyvgyűjteménnyel rendelkezett, a 18. század elején könyvtára egyike volt a legnagyobb privát gyűjteményeknek. Emellett (természetesen) érméket, illetve a protestantizmus nagyjainak id. Lucas Cranach által készített portréit is előszeretettel gyűjtötte.

A kötet ebben az évben az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány könyv-örökbefogadási programjának egyik kiemelt darabja. Mentsen meg egy könyvet, fogadja örökbe! További információkért látogasson el honlapunkra: https://konyvtar.elte.hu/hu/tamogatas/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/konyv-orokbefogadasi-program.

 

RMK I 335

Balthasar Meisner

Catholicus valasz az esaviták eretnek kérdésére: hol volt Lutherus előtt az igaz vallás avagy Anya Sz. Egyház? Az pápisták között szorongatásban lévő minden evangelicus keresztényeknek Ao. 1627. ki adatott Meisner Boldisar a Sz. Irás doctora, és wittenbergai professor által. Mostan pedig az ecclesia nyomorúságin keserves könyveket hullató egy nevezetlen személy nemzetének hasznára, s az, veszedelemben tántorgó lelkek javára magyar nyelvre németből fordítván nyomtatásban ki adott.

együtt nyomtatva:

RMK I 336

Nicolaus Hunnius

Rövid fundamentomos tracta, mellyből a kegyes olvasó a romai és evangelica ecclesiakról ítéletet tehet, Isten igéjéből elő adatott Nicol. Hunnius d. és lübecki superintend. által.

RMK I 337

Johann Friedrich Mayer

A pápista vallásra hajlott Lutheranusok lelkek isméretinek kinnya, mellyet edgy Sz. Írás magyarázó Mayer Frid. János nevű doctor és p.p. eleikben irása által ki bocsátott.

Francofurti : [s.n.], anno 1692.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár