Egyetemi iratkezelés

Az ELTE SZMSZ 35. §. 5–6. bekezdése szerint „(5) Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár munkatársai az egyetemi iratkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően ellenőrzik az egyetemi szervezeti egységeknél folyó iratkezelést és az ott végzett iratselejtezéseket. (6) Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár ellátja az Egyetem hivatalaiban létesített irattárak felügyeletét és szükség esetén kezdeményezi a maradandó értékű iratanyag átvételét.”

Szervellenőrzés

A szervezeti egységeknél lévő iratanyag, illetve az iratkezelés ellenőrzése a levéltár egyik alapfeladata. E célból a levéltár munkatársai legalább ötévenként ellenőrzést végeznek, amelyről jegyzőkönyvet készítenek. Az ellenőrzés során megtekintik az iratkezelés rendjét és az irattár rendezettségét. Szükség esetén tanácsot és segítséget is nyújtanak.

 Szervellenőrzési jegyzőkönyv   

Selejtezés

A szervezeti egységeknél keletkező, de az irattári terv értelmében bizonyos idő után selejtezhető, levéltárba nem adandó iratok esetében a selejtezés megkezdése előtt kötelező érvénnyel selejtezési jegyzőkönyv készül. A selejtezési jegyzőkönyvet ezután a Levéltárba kell jóváhagyásra elküldeni. Az iratanyag csak a levéltári jóváhagyás után semmisíthető meg. Amennyiben igényli, a selejtezéshez és a selejtezési jegyzőkönyv elkészítéséhez a levéltár segítséget nyújt.

Selejtezési jegyzőkönyv

Iratátvétel

A szervezeti egységeknél keletkező, maradandó értékű iratokat a levéltárnak kell átadni az iratkezelési szabályzatban leírtak szerint, a levéltárral történt előzetes egyeztetés alapján. Az iratokról minden esetben átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.

Átadás-átvételi jegyzőkönyv

Irattári tervek (jelenlegi és korábbiak)

Az ELTE 1971 óta az iratok kezelését, selejtezését irattári tervek szerint végzi. Az irattári terv tartalmazza az irat tételszámát, megnevezését, selejtezési idejét és a levéltárba adás idejét. Az irattári tervet 1971 óta többször módosították, de az iratok selejtezését mindig az iratok keletkezése idején hatályban lévő irattári terv szerint kell végezni.

Kari irattárak és elérhetőségeik

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EL