Különgyűjtemények használata

Különgyűjtemények használata

A különgyűjteménybe tartozó dokumentumokat csak helyben, a Kutatóteremben tanulmányozhatja érvényes kölcsönzőjegy birtokában, kutatási nyilatkozat kitöltése után.

Kutatási nyilatkozat

Ha a kért dokumentumról fakszimile vagy digitális másolat is rendelkezésre áll, az eredeti dokumentum csak engedéllyel kutatható.

Feldolgozatlan, feldolgozás alatt álló vagy erősen sérült dokumentumok nem kutathatók.

Kódexek használata csak indokolt esetben, fokozott elővigyázatosság és felügyelet mellett történhet. Ezekhez kutatási engedélyt a Közönségszolgálati Osztály vezetőjétől kérhet az info@lib.elte.hu címen.

A különgyűjteménybe tartozó dokumentumok

Kéziratok

 • kódexek,
 • kódextöredékek,
 • szakrendbe sorolt kéziratok,
 • céhlevelek,
 • levélgyűjtemények (Diplomatarium Autographum, Litterae et Epistolae Originales),
 • jezsuita forrásgyűjtemények: Hevenesi-, Kaprinai- és Pray-gyűjtemény,
 • tudóslevelezés,
 • kéziratos fordításgyűjtemény,
 • disszertációk.

Ritkaságok

 • ősnyomtatványok,
 • Régi Magyar Könyvtár (RMK-gyűjtemény),
 • Rariora Hungarica,
 • képgyűjtemény (metszet, térkép, grafika, fotó),
 • kisnyomtatványok,
 • párttörténeti gyűjtemény.

Régi nyomtatványok

 • antikva gyűjtemény (16. század),
 • barokk gyűjtemény (17. század),
 • 18. századi gyűjtemény.

Különgyűjteményi dokumentumok előkészítésének kérése

Raktári kérést indíthat:

 • személyesen a kölcsönzőpultban vagy a kutatóteremben,
 • telefonon (+36-1-411-65-00/3411-es mellék),
 • e-mailben (info@lib.elte.hu),
 • vagy a katalógusba történő bejelentkezéssel, elektronikus kérőlappal.

Kikérni egyszerre 10 dokumentumot lehet. Raktári kérést legkésőbb a könyvtár zárása előtt 1 órával adhat le, melyet másnapra teljesítünk.

Különgyűjtemények használata

Az igényelt dokumentumok átvételét a használati naplóban aláírásával kell igazolnia. A folyamatosan használt különgyűjteményi dokumentumokat, kérésére, 10 nyitvatartási napig félretesszük.

A dokumentumokat legkésőbb a könyvtár zárása előtt 30 perccel vissza kell adnia a könyvtárosnak.

A különgyűjteménybe tartozó dokumentumokban tilos bármit aláhúzni, azokra rájegyezni, ráhelyezni vagy rajtuk írni. Saját jegyzetek készítéséhez is csak ceruza használható.

Közlési engedély igénylése

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár gyűjteményében található dokumentumok felhasználásához közlési engedély beszerzése szükséges.