adatbázis

A SocINDEX, a szociológiai kutatások legátfogóbb bibliográfiai adatbázisa, a legjobb szociológiai folyóiratok indexált rekordjait kínálja, amelyek számos kapcsolódó tanulmányt lefednek.
A Central and Eastern European Online Library (CEEOL) a bölcsészet-, humán- és társadalom-tudományok közép-, kelet- és délkelet-európai folyóiratainak és könyveinek teljes szövegű digitális repozitóriuma. 2023 elején a CEEOL adatbázis több mint 1300 kiadó termékeit szol-gáltatja, 2600 folyóiratot több mint  30 nyelven, 7000 könyvet  és 9000, a szürke irodalomhoz tartozó dokumentumot.
Az ELTE három hónapos próba-hozzáférést kapott a Shanghai Libray CNBKSY (Quan Guo Bao Kan Suo Yin) elnevezésű platformján található Books of Modern China (1840-1949) adatbázishoz. Az adatbázis több mint 120 ezer könyvet tartalmaz, amelyek teljes szöveggel kereshetők és másolhatók is.
Az NK News és az NK Pro független, magántulajdonban lévő Észak-Koreára specializálódott információforrások. Az oldalak a mérvadó híreket, véleményeket és elemzéseket, kutatási eszközöket, adat- és a téma szakértőit kívánják egy portálon megjeleníteni. A szolgáltatást 2010 áprilisában hozták létre, és alkalmazottai az Egyesült Államokban, Európában és a Koreai Köztársaságban vannak. Közvetlen elérés az oldalakhoz: NK News NK Pro Korea Pro
A National Assembly Library-val kötött megállapodás jelenleg 7,5 millió dokumentumot tartalmazó adatbázisok 80%-hoz adnak hozzáférést: könyvek, szakdolgozatok, disszertációk, folyóiratcikkek, állami, kormányzati közlemények, országgyűlési jegyzőkönyvek, videók, térképek stb. A hozzáférés kettős azonosítással történik. ELTE IP + felhasználói név és jelszó. Az ELTE IP tartományhoz vagy a kapmpuszon vagy VPN-en keresztül csatlakozhat, a belépési azonosítót pedig az ELTE Távolkeleti intézenének könyvtárától lehet igényelni.
A kiadó az elmúlt 30 évben több mint 900 könyvet jelentetett meg az irodalomtörténet, kritikai kiadások, történettudomány, oktatáselmélet, nyelvészet, nyelvtörténet, szociológia, zenetu-domány, könyvtörténet, művészetelmélet, színháztörténet, pszichológia, néprajz, régészet és építészet témakörében. Társkiadói közé tartozik az ELTE, az MTA intézményei, múzeumok, az OSZK, könyvtárak, levéltárak, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, archívumok és egyéb tudományos szellemi műhelyek. 
A ZORA (Zurich Open Repository and Archive) nyílt hozzáférést biztosít a svájci Zürich-i Egyetem kutatási és tudományos eredményeihez. Fókuszban a minősített tudományos publikációk állnak. Forrás: https://www.zora.uzh.ch/
 A nyílt hozzáférésű mozgalmat kihasználva a WorldScientificOpen példátlan hozzáférést biztosít a legmagasabb szintű folyóiratokhoz, könyvekhez és közleményekhez. A World Scientific jelenleg több mint 170 folyóiratot ad ki, amelyek „Arany” publikációs lehetőségeket kínálnak dedikált nyílt hozzáférésű, hibrid vagy transzformatív folyóiratokban. Forrás: https://www.worldscientific.com/page/open
A Utrecht-i Egyetem intézményi repozitóruma.
Az Uppsala-i Egyetemen DiVA repozitóriuma az egyetem kutatói és hallgatói által készített publikációkat tartalmazza. Forrás: https://uu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-4921