Egyetemi életrajzi mozaikok – Szentiványi Márton

Kétszázötven évvel ezelőtt, 1773-ban XIII. Kelemen pápa feloszlatta a jezsuita rendet, felgyorsítva egyetemünk állami kézbe kerülésének folyamatát. 1635 és 1773 között számos nagy tudású, kiváló jezsuita oktatott egyetemünkön, tevékenységükkel maradandó nyomot hagyva az intézmény történetében. Júniusban az első Magyar Törvénytár (Corpus Iuris Hungarici) szerkesztőjét, Szentiványi Mártont mutatjuk be. 

Szentiványi Márton 1633-ban született. Tanulmányait a nagyszombati jezsuita kollégiumban végezte, majd 1653-ban lépett be a rendbe. 1667-től Nagyszombatban, majd Grazban és Münchenben tanított. 1689 és 1701 között a nagyszombati jezsuita egyetem kancellári, 1689 és 1693 között az egyetem rektori feladatait látta el. Dékánként vezette a Teológiai Kart és a Bölcsészettudományi Kart. 1687-től az Egyetemi Nyomda vezetésével is megbízták. Harminc éven keresztül nevéhez fűződött az egyetem csillagászati naptárának, a Calendarium Tyrnaviense-nek a kiadása. Egyházi témájú munkáin kívül természettudományi és jogi műveket írt. Számos növényt elsőként ismertetett Magyarországon, és magyar törvénygyűjteményt (Corpus Iuris Hungarici) állított össze.   

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL