Mozaikok az ELTE örökségéből – 2022. november

A hónap műtárgya – Bárczi Gusztáv orvostanhallgató leckekönyve

Bárczi Gusztáv (1890–1964) gyógypedagógia tanári diplomáját 1913-ban szerezte meg, ezt követően egész életét a gyógypedagógiai szakma és a gyógypedagógus-képzés fejlesztésének szentelte. Doktori fokozatát a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karán szerezte meg 1921-ben. Az orvosi kar hallgatójaként 1916 szeptemberében kiállított leckekönyve tanúsítja, hogy a korszak jeles tudósaitól tanulhatott, az aláírok között szerepel többek között Eötvös Loránd (kísérleti fizika), Bugánszky István (kísérleti kémia), Mauritz Béla (ásványtan) és Tuzson János (növényrendszertan) neve is.

A Bárczi Gusztáv által vezetett Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 1975-től viseli a nevét, a szakma jeles képviselőjének tiszteletére az intézmény 2000-ben történt egyetemi integrációja során is megtartotta a nevet. A leckekönyv és további jeles professzorok hagyatékai az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógia-történeti Gyűjteményében kerültek elhelyezésre. A gyűjteményt 1965-ben a főiskola keretei között Bárczi Gusztáv 1944 óta dédelgetett tervei alapján hozták létre. Az egyedülálló gyűjtemény célja, hogy megőrizzék a hallgatók és a szakemberek számára a magyar gyógypedagógia és gyógypedagógus-képzés történetéről fennmaradt tárgyi és írásos emlékeket.

Írta: Schlay Georgina
 

Bárczi Gusztáv orvostanhallgató leckekönyve, 1916/17. első félév
Bárczi Gusztáv orvostanhallgató leckekönyve 1916/17. első félév
Bárczi Gusztáv orvostanhallgató leckekönyve, 1916/17. második félév
Bárczi Gusztáv orvostanhallgató leckekönyve 1916/17. második félév

 

Illusztráció szerzője, forrása:
Bergmann Krisztina, ELTE BGGYK Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény