L'Harmattan Digitális Adatbázis

A L’Harmattan Könyvkiadó digitalizált szak- és tankönyveit, jelentős szépirodalmi portfolióját tartalmazó teljesszövegű adatbázis. Mintegy 10.000 könyvfejezetet, közel 1400 könyvet, 370.000 könyvoldalt foglal magában. A teljes szövegű, egyszerű és összetett módon is kereshető, magas minőségben digitalizált könyvek a jogosultsággal bírók számára minden platformon olvashatók. Az adatbázis tartalmának és keretrendszerének fejlesztése folyamatos, jelenleg 23 tudományterületet ölel fel.

Az 1999-ben alapított L’Harmattan Könyvkiadó évente mintegy 150–170 kötetet jelentet meg, elsősorban bölcsészettudományi és társadalomtudományi szak- és tankönyveket. Jelenleg mintegy 130 könyvsorozatot gondoz, a kiadónál megjelenő könyveket a Magyar Tudományos Akadémia a legmagasabb besorolású szakmai publikációként fogadja el. A kiadó saját fejlesztésű digitális kiadványai és tankönyvei sikeresek, e téren is gazdag tapasztalatokkal rendelkezik. 2018-tól az Arcanum Kft.- vel közösen fejlesztett archívuma L’Harmattan Digitális Adatbázis néven elérhető az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Alapprogram keretei között az EISZ konzorcium tagjai számára. A Kiadó az általános piacvezető pozíciója mellett az alábbi tudományterületeken önmagában is piacvezető státusszal bír: antropológia-néprajz, filozófia, politikatudomány, felsőoktatási tankönyvek, történelem, régészet, teológia.

Szolgáltató

Tudományterület

Hozzáférés

Tartalom

Formátum

Megjegyzés
EISZ-en belül előfizetve
Próbahozzáférés keretében érhető el
nem