Átadták a történelmi egyházak erdélyi képviselőinek a Budai krónika fakszimile másolatát Kolozsváron

Megjelenés ideje
Megjelenés helye
Katolikus Rádió, Hírtükör

Megjelenés formátuma

Megjelenés fajtája

Intézmény

Terjedelem

Nyelv

Hatókör

Forrás helye
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=18&mev=2023&mho=09&mnap=10&mora=18&mperc=30
Szövegrész

" [...] A Chronica Hungarorum feltételezhetően kétszáz-kétszázötven eredeti példányából mindössze tíz maradt fenn a világon, e köteteket Szentpétervártól Princetonig a világ híres könyvtáraiban, Magyarországon az Országos Széchényi Könyvtárban és az ELTE Egyetemi Könyvtárban őrzik. A magyar nemzeti bibliotéka példánya teljes, és napjainkig mindössze kétszer készült hasonmás kiadás róla: 1900-ban és 1973-ban. [...]"