K21 beszámoló nap – Eredmények a minőségfejlesztés tükrében

A járványügyi helyzetre való tekintettel a K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottság idei első negyedéves beszámolójára Teams-megbeszélés keretében került sor. A munkacsoportok vezetői beszámoltak az elmúlt negyedév eredményeiről, a folyamatban lévő munkákról és változásokról.

Elkészült az EKSZ minőségfejlesztési jelentése, valamint sor került az előző évben lezárt nem megfelelő minőségű szolgáltatásokkal kapcsolatos visszajelzések (NMSZ) kiértékelésére és összegzésére. Véglegesültek a 2019. évi oktatói és a 2020. évi hallgatói igény- és elégedettségi felmérések eredményei alapján a beszámolók, melyek hamarosan elérhetőek az ELTE Digitális Intézményi Tudástár (EDIT) felületén. Mind a négy dokumentumot a bizottság egyhangúlag elfogadta.

Az emberi erőforrások minisztere, valamint az egyetem vezetése és fenntartója részére is elküldésre került az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) éves beszámolója a hatályos 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól 1§ (3) bekezdése értelmében. Partneradatbázisunk webes felületének frissítése, a médiamegjelenések archiválása, a portálhírek és az EKSZ-hírlevél megjelenése folyamatos. A Kommunikációs Koordinációs Bizottsággal együttműködve folyamatban van az EFQM „Elkötelezettség a Kiválóságért” tanúsítványt elnyert EKSZ kommunikációjának fejlesztése, melynek keretében az intézkedési terv mentén tréningeket szerveztünk a részletes helyzetelemzés, a kommunikációs célok kijelölése és a kommunikációs stratégia megalkotása érdekében. A hatékonyabb kommunikációt támogatja a véglegesítés előtt álló, felhasználóbarát új portálunk is.

Az akadálymentes könyvtár csoport komplex, folyamatosan aktualizálható akadálymentes könyvtárhasználati útmutató összeállítását tervezi, melynek első lépéseként átfogó felmérést végeztek a speciális igényű hallgatók számára elérhető könyvtári szolgáltatásokról. A zöld könyvtár munkacsoport pedig egy zöld virtuális gyűjtemény kialakításán dolgozik, melynek használatát a tervek szerint rövid tartalmi ajánlók és keresési segédletek könnyítenék meg.

A könyvtárvezetők elkészítették a tagkönyvtárak munkaterveit és beszámolóit, valamint a disszeminációs tevékenység nyilvántartását, egyeztettek a statisztikai adatgyűjtés felülvizsgálatáról, egységesítéséről, a szakdolgozatok EDIT-be való feltöltésének folyamatáról, az RFID beszerzéséről és bevezetéséről, valamint a tervezett plágiumszűréshez kapcsolódó feladatokról. Újabb fejlesztéseinkről és eredményeinkről portálunkon hamarosan friss hírrel jelentkezünk!

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL