Egyetemi életrajzi mozaikok – Hevenesi Gábor

Kishevenesi Hevenesi Gábor 1656-ban született, majd 1671-ben Sopronban lépett be a jezsuita rendbe. Nagyszombatban retorikát és teológiát tanított, majd a bécsi Pazmaneum rektora lett.

Kollonich Lipót esztergomi érsek munkatársa és tanácsadója volt, 1686-ban az érsek megbízásából kezdte el a magyar történelem forrásainak összegyűjtését. Levéltárakban és magántulajdonban lévő iratokról és oklevelekről másolatokat készített, amelyeket kilencvenegy kötetben gyűjtött össze. A lemásolt eredeti iratok nagy része azóta elpusztult, így a kéziratgyűjtemény értéke felbecsülhetetlen. Irodalmi működése során több mint harminc könyve jelent meg, amelyek közül az egyik legjelentősebb a magyar szentekről írt életrajzgyűjtemény. Egyházi vonatkozású munkáin kívül közreműködött Magyarország első atlaszának elkészítésében is. Kéziratgyűjteménye könyvtárunkban található.

Illusztráció szerzője, forrása:
Hevenesi atlaszának Budát és Pestet ábrázoló részlete (Coll. Hev. 91.)