Göttinga

Alcím
A göttingeni Georg-August Egyetem magyarországi és erdélyi kapcsolatai a felvilágosodás idején és a reformkor kezdetén
Szerző
Futaky István
Kiadás ideje
2007
Kiadó
MTA Egyetemtörténeti Albizottsága : ELTE Levéltára
Kiadás helye
Budapest
ISBN
978-963-463-950-3
Sorozat
Felsőoktatástörténeti kiadványok
ISSN
0138-9041
Ismertető

Tartalom

 

Előszó   5

I. Magyarországi és erdélyi diákok németföldi tanulmányai a 18-19. században    7

II.Az 1734-ben alapított Georg-August Egyetem    9

II.1.  Az első száz év   9

II.2. Peregrinusaink nevezetes tanárai   15

II.2.1. Bölcsészeti Kar   15

 Történettudomány   15

 Filológia és filozófia   30

 Természettudományok  38

II.2.2.Hittudományi Kar   48

II.2.3. Jogtudományi Kar  49

II.2.4. Orvostudományi Kar  51

II.3. A tantestület magyarországi és erdélyi származású tagjai  52

III. A Georg-August Egyetem magyarországi és erdélyi hallgatói  56

III.1. Előkészületek a peregrinációra  56

III.2. Göttingában 60

III.2.1. Protestáns tanintézetekből jött diákok  60

III.2.2. Egyéb közrendű hallgatók  90

III.2.3. Arisztokraták  92

IV. A Habsburg Birodalom „vigyázó szeme” Göttingában  99

V. Úrfi-nevelők, tudós látogatók Göttingában 103

VI. Távolból felvett kapcsolatok Göttingával 108

VII. Magyar szempontból fontos göttingai intézmények 112

VII.1. A Tudományos Akadémia 112

VII.1.1. Hazai illetőségű kültagok és levelező tagok 113

VII.1.2. Tiszteleti tagok 121

VII.2. Göttingische Gelehrte Anzeigen 123

VII.3. Az Egyetemi Könyvtár 139

VII.4. A magyar vonatkozású dokumentumok őrzőhelyei 146

VII.4.1. Az Egyetemi Irattár 146

VII.4.2. Az Egyetemi Könyvtár Kézirattára 150

VII.4.3. A Tudományos Akadémia Levéltára 152

VII.4.4. Az Egyházi Levéltár 152

VII.4.5. A szabadkőműves páholyok levéltára 153

VIII. Magyar diákélet Göttingában 153

VIII.1. Az egyetemi élet anyagi oldala 153

VIII.2. Hétköznapok, ünnepek 156

VIII.3. Kirándulások, tanulmányutak 158

VIII.4. Bekapcsolódás a társadalmi szervezetek életébe 160

VIII.4.1. Szabadkőműves páholyok 160

VIII.4.2. Deutsche Gesellschaft 163

VIII.4.3. Göttingische humanistische Privatgesellschaft 164

IX. Magyar diákok ügyei az Egyetemi Bíróság előtt 165

X. Göttinga és a régi magyar szépirodalom 171

XI. Göttinga hatása ? 175

Irodalomjegyzék 177

Rövidítések jegyzéke 194

A képek forrásjegyzéke 195

Göttinga – Die Beziehungen der Georg-August-Universität zu Ungarn und Siebenbürgen zur Zeit der Aufklärung der beginnenden Reformzeit 197

Függelék: Szemelvények göttingai levelekből, naplókból és emlékezésekből 200

A szemelvények forrásjegyzéke 219

Személynévmutató 221