Újabb muzeális könyvek kerültek feldolgozásra a Trefort Gimnáziumban

2022 elején az ELTE Trefort Ágoston Gimnázium könyvtárosai segítséget kértek az iskolai könyvtárban található muzeális dokumentumok feldolgozásához. Az Egyetemi Könyvtár két régi könyves könyvtárosa, Rédey-Keresztény Júlia és Vrabély Márk az év folyamán feldolgozta a köteteket, így azok elérhetővé váltak az iskolai könyvtár elektronikus katalógusában is.

Az összesen 288 kötetet magába foglaló gyűjtemény a maga nemében páratlan. Jellemzően az iskolai oktatáshoz használt tankönyvek és segédkönyvek lelhetők fel az állományban, a 16. századtól kezdve a 19. századig bezáróan. A kötetekben több nagylelkű adományozó és korábbi tulajdonos neve is felbukkan, mint például Finy Béla (1856–1910), vagy a Trefort Gimnázium két korábbi oktatója, Szarvas Gábor (1832–1895) és Vértesy Dezső (1881–1917).

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Könyvtár