Közérdekű muzeális intézmény az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár – Egyetemtörténeti Gyűjtemény a kultúráért és innovációért felelős miniszter működési engedély kiadásáról szóló határozata alapján közérdekű muzeális gyűjteménnyé vált.

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár az 1985 óta rendszeresen gyűjtött és egyben tartott, ún. Egyetemtörténeti Gyűjteményben őrzi Magyarország legnagyobb és legrégebbi egyeteme történetének értékes tárgyait és emlékeit, melyek egyben a nemzeti kulturális örökségünk részét is képezik. Megőrzésük és hozzáférhetővé válásuk lehetőséget nyújt az egyetemi örökség társadalmi hasznosításának elősegítésére, az egyetemi emlékezet képzésbe történő beépítésére, az egyetemi örökség tudásközvetítő, tudományos és ismeretterjesztő alkalmakon történő felhasználására.

Az 1635-ben Pázmány Péter által alapított Eötvös Loránd Tudományegyetemen már több mint egy évszázada felvetődött egy egyetemtörténeti múzeum létrehozásának gondolata. Céljaink megvalósításához intézményünk 2022-ben Könyv, talár, tudomány címmel az Egyetem történetét bemutató, állandó kiállítást hozott létre. Muzeális tevékenységünk törvényi keretek között folytatott megerősítése pedig jelentősen hozzájárul az egyetemtörténeti örökség hozzáférhetőségének növeléséhez. Ismeretterjesztő programjainkról honlapunkon találhatók további információnk. Értékmentő és -megőrző munkánk az Egyetemi Könyvtárért Alapítványon keresztül támogatható.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL