Együttműködési megállapodás a KSH Könyvtárral

Az együttműködés célja, hogy a felek elméleti és gyakorlati tudásbázisukat, kapcsolatrendszerüket közös szakmai céljaik - a szakkönyvtári tevékenység bemutatása és népszerűsítése, a KSH Könyvtár szellemi kapacitásainak, forrásainak, adattárainak a felsőoktatásban történő hasznosítása, az ELTE BTK KITI hallgatóinak gyakorlati tapasztalatszerzése és munkaerő-piaci bekapcsolódásának segítése, illetve a szakmai kooperáció, különösen tudományos rendezvények és publikációs fórumok szervezése - érdekében együttesen mozgósítsák. A számos területre kiterjedő megállapodás értelmében az ELTE BTK KITI oktatói mellett hallgatói is nemcsak ingyenesen válthatnak kölcsönzést lehetővé tevő éves olvasójegyet a KSH Könyvtárba, ahol első évfolyamos hallgatóként szervezett látogatás alkalmával, majd választásuk szerint akár szakmai gyakornokként ismerkedhetnek meg a statisztikai és társadalomtudományi szakkönyvtár munkájával, de folyamatos konzultációs lehetőséget kaphatnak szak- és tudományos diákköri dolgozatok, pályamunkák elkészítéséhez is.

 

 

Az eseményről készült képeket az alább található fájlok tartalmazzák.