RMK I 346
Illyés István: Készület a’ jól meg-haláshoz, szép oktatásokkal, bíztatásokkal, főfő jószágos cselekedetek gyakorlásával, imádságokkal, és Istenhez-való fohászkodásokkal, fel-készíttetett, és először francziául, az-után olaszul, és deákül bévebben : most pedig Illyés István … által, magyarul rövidebben, és némely változással, ’s néhol hozzá-adással is, ki-bocsáttatott, a halandók, és halálos betegségben vonakodók vigasztalására, segédelmére, és az őket vigasztalók üdvösséges foglalatosságára
Örökbefogadta: Kék Zóna Közösség Kft., 2024

 

Amores Josephini

RMK III 557/2
Amores Josephini, sive divorum amabilissimi, divini amoris nutritii, Mariae sponsi, ditionum Austriacae domui subditarum patroni tutelaris, Josephi vita, fovendis piorum cordium amoribus ab ejusdem honori addictissimo academico, e caesareo Societatis Jesu Collegio Viennensi iconibus, et affectibus illustrata, anno MDCXCII Viennae Austriae [Wien]: typis Leopoldi Voigt, Universitatis Typographi, [1692]
Örökbefogadták: Healthwhatelse Kft., 2024

Apologia pro R. P.

Bar 01603
R. P. Andreae Eudaemon-Ioannis Cydonii e Societate Iesu, ad actionem proditoriam Edouardi Coqui, Apologia pro R. P. Henrico Garneto Anglo, eiusdem Societatis sacerdote
Coloniae Agrippinae [Köln]: apud Ioannem Kinckium, anno MDCX [1610]
Örökbefogadták: Schvéd Brigitta és Dr. Karácsony Dávid Archibald 2023, 2024

Meteorologia philosophico-politica

RMK II 507a
Meteorologia philosophico-politica, in duodecim dissertationes per quaestiones meteorologicas et conclusiones politicas divisa, appositisque symbolis illustrata, honori inclytae regiae camerae Scepusiensis inscripta a nobili ac erudito domino Joanne Vitézy de Dobó…
Tyrnaviae [Trnava] : typis Academicis, per Joannem Andream Hörmann, MDCCII [1702]
Örökbefogadta: Dallman Kristóf, 2023

Rövíd oktatás a' choleráról

Misc._8r_026 collig. 21.
Haiszler György: Rövíd oktatás a' choleráról.
Veszprémben: Számmer Alajos' betűivel, 1831.
Örökbefogadta: Trefort Gyakorló Iskola Alapítvány, 2023

Újabb emlékbeszédek és tanulmányok

Gc 4310
Trefort Ágoston: Újabb emlékbeszédek és tanulmányok.
Budapest: Franklin-társulat, magyar irod. intézet és könyvnyomda, 1887.
Örökbefogadta: Trefort Gyakorló Iskola Alapítvány, 2023

Jánosík

Fc 5773
Bobula János: Jánosík.
W Pessti: tiskom Hornyánskyho a Hummela, 1863.
Örökbefogadta: Trefort Gyakorló Iskola Alapítvány, 2023

Magyarország iparügye

430695
Bobula János: Magyarország iparügye.
Budapest, Kókai Lajos bizománya, 1888.
Örökbefogadta: Trefort Gyakorló Iskola Alapítvány, 2023

 

Emlékirat az átalakítandó reáltanoda osztályainak vagyis évfolyamainak ügyében

Fc 2028
Ney Ferenc: Emlékirat az átalakítandó reáltanoda osztályainak vagyis évfolyamainak ügyében, melyet nagyméltóságú Trefort Ágoston úrhoz a vallás- és közoktatásügy magyar királyi miniszteréhez benyújtott Ney Ferenc, a Pesti Budapest: Rudnyánszky A. könyvnyomdájából, 1873.
Pest: Eggenberger Ferdinánd akad. könyvkereskedése, 1865.
Örökbefogadta: Trefort Gyakorló Iskola Alapítvány, 2023

Elemi latin nyelvtan, első rész

Ha 6020
Bartal Antal: Elemi latin nyelvtan, első rész.
Pest: Eggenberger Ferdinánd akad. könyvkereskedése, 1865.
Örökbefogadta: Trefort Gyakorló Iskola Alapítvány, 2023

Görög-latin hangtan

409716
Bartal Antal: Görög-latin hangtan.
Pest: Eggenberger Ferdinánd akad. könyvkereskedése, 1865.
Örökbefogadta: Trefort Gyakorló Iskola Alapítvány, 2023

Közoktatásügyi törvények és rendeletek tára

Be 433
Közoktatásügyi törvények és rendeletek tára az 1868-ik év óta 1877-ik év végéig közrebocsátott és a népoktatásra vonatkozó törvények, m. rendeletek, tantervek és szabálzatok gyűjteménye.
Budapest, kiadja az Eggenberger-féle könyvkereskedés (Hoffmann és Molnár), 1878.
Örökbefogadta: Trefort Gyakorló Iskola Alapítvány, 2023

Dante kódex

Cod. Ital. 1.
Dante Alighieri: La Divina Commedia, 1330-1350
Dante-kódex
Örökbefogadták: Beöthyné Kozocsa Ildikó, Szlabey Györgyi, 2021

Le premier livre d’amadis de Gaule, 1555

Ant.6992
Le premier livre d’amadis de Gaule, 1555
Örökbefogadta: Pascale Andréani, 2021

Ant.6195
Étienne Du Perac: I vestigidell’ antichitta di Roma, 1575
Örökbefogadta: Pascale Andréani, 2020
 

RMK I 420
Articuli inclytorum Regni Hungariae statuum et ordinum, pro Libertate Confoederatorum […] ad Oppidum Szecseny pro prima Mensis Septembris, Anni Millesimi septingentesimi quinti […]; [S. l.], [s. n.], 1705
Örökbefogadta: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, 2019
 

RMK I 414dfacsimile
A’ meltosagos fejedelem Felsö-Vadaszi Rakoczi Ferencz, Kegyelmes Urunk által […] az egész Keresztyén Világnak eleibe adatott Manifestum […] Melly elöben Deák, mostan pedig Magyar Nyelven, újonnan közönségessé tétetett; [Debrecen], [Vincze György], 1704
Örökbefogadta: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, 2019
 

Rar.Hung. 1464
Mikes Kelemen: Török Országi Levelek, mellyekben A IIdik Rákótzi Ferentz Fejedelemmel Bújdosó Magyarok’ Történetei […] eléadatnak […]; Szombathely, kiadta Kultsár István, 1794
Örökbefogadta: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, 2019
 

Gb 2710
Merkwürdige Geschichte des Fürsten Franz Rakoczi und der durch die ungrischen Mißvergnügten erregten Unruhen und Kriege; Berlin – Potsdam, [Doll], 1795
Örökbefogadta: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, 2019
 

Gb 98/1
Brenner Domokos Antal Ignác: Histoire des revolutions de Hongrie […] Tome premier; A La Haye, chez Jean Neaulme, MDCCXXXIX [1739]
Örökbefogadta: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, 2019
 

Bar. 09642
Melchior Guttwirtt (SJ): Amores Mariani, seu Pii Mariam Deiparam amantium affectus […]; Linz, typis Joannis Raedlmayr, Anno M.DC.XC. [1690]
Örökbefogadta: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, 2019
 

RMK II 560:2
Eustache le Noble: Histoire du Prince Ragotzi, ou La Guerre des mecontens sous son commandement; A Cassovie [recte: Paris], Chez François Lancelot, 1707
Örökbefogadta: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, 2019
 

Gb 584
Francisci principis Rakoczy Responsum ad supplicationem sex comitatuum, contra relegationem patrum Societatis Jesu e regno Hungariae, Anno 1706; [S. l.], [s. n.], 1784
Örökbefogadta: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, 2019
 

Ant.1751
Luther, Martin: Supputatio annorum mundi…, Wittemberg, apud Georgium Rhau, 1541
Örökbefogadta: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, 2018
 

RMK I 362-363
A’ Sz. David prophetanak ékes Rythmusu soltarival, Es a’ Soltarokból szereztetett itsiretekkel, Istenes Enekekkel, és Hymnusokkal tellyes könyv, Debreczen, Vintze György által, 1697
Örökbefogadta: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, 2018
 

RMK I 162
Pázmány Péter: (ford): Kempis Tamasnak Christus követeserül négy könyvei, Pozsony, 1648
Örökbefogadta: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, 2018
 

RMK I 113:1
Pázmány Péter: A romai anyaszentegyház szokásából […] rendelt evangeliomokrúl, Pozsony, 1636
Örökbefogadta: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, 2018
 

Ant 7000
Petrarca, Francesco: Opera… [collig. 1.], in Venegia, Gabrieli Giolito de Ferrari, 1557, Bembo, Pietro: Le prose di Bembo, in venetia, Andrea Arrivabene, 1557
Örökbefogadta: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, 2018
 

Ant. 0929
Regula Beati Augustini, Venetiis, per Gregorium de Gregoriis, 1508
Örökbefogadta: Jaloveczki László, 2018
 

Ge2r434
[Brentán Károly] Provincia Quintensis Societatis Iesu in America Topographice exhibita, Roma, [s. n.], 1751
Örökbefogadta: Korányi G. Tamás, 2017
 

Ant.0478
Martin Luther (ford.): Der Psalter teutsch zu singen mit Fleyss übersehen und gepessert. Zu Nürmberg : durch Friderychen Peypus, 1525
Örökbefogadta: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata

RMK II 87
Andreas Graff, Methodica poetices praecepta in usum scholae Solnensis edita, Trencsén, D.Wocal, 1642
Örökbefogadta: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, 2017
 

RMK II 7
Melius Juhász Péter, Confessio catholica […]. Debrecen, Huszár Gál, 1562
Örökbefogadta: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, 2017
 

Bar.02798
Jules Cesar Boulenger, Diatribae, ad Isaaci Casauboni exercitationes adversus Illustrissimum Cardinalem Baronium, Lugduni, Apud Haeredes Gulielmi Rouillij, 1617
Örökbefogadta: Dr. Patkósné Tóth Zsuzsa, 2017
 

Bar.01634
Erycius Puteanus, Thaumata in Bernardi Bauhusi e Societate Iesu Proteum Parthenium, Antverpiae, Ex Officina Plantiniana, Apud Balthasarem et Ioannem Moretos, 1617
Örökbefogadta: Dr. Patkósné Tóth Zsuzsa, 2017
 

Bar.03231
Vincernzo Tortoreto, Paralella ethica et iuridica, Parisiis, apud C. Morellum, 1629
Örökbefogadta: Varga Gáborné, 2017
 

Rar. Hung. 258
Kossuth Lajos, Felelet Széchenyi Istvánnak…, Pest, 1831
Örökbefogadta: Antall József Tudásközpont, 2017
 

Bar.06501 collig. 1-4.
Giovanni Botero, Le relationi universali, Venetia, Appresso Alessandro Vecchi, 1612
Örökbefogadta: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, 2016
 

Bar.05292
Guido Bentivoglio, Relationi del cardinale Bentivoglio Publicatae da Erycio Puteano in Anversa. [vol. I–II.] in Colonia, [s. n.], 1630
Örökbefogadta: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, 2016
 

Bar.06316/coll. 1-2
Aquisgranum, Regia S.R. Imperii et coronationis Caesarum sedes ac metropolis, Coloniae Agrippinae, Sumptibus Bernardi Gualtheri, 1615. [collig. 1.]
Joannes-Raphael Cobenzl, Epistolica velitatio in triumviros Augustanae Confessionis verbi ministros Joannem Schnelzigk, Simonem Mannum in Herenhals, et Bartholomaeum Rulichium Augustanum. Olomucii, Typis Georgij Handelij, 1616 [collig. 2.]
Örökbefogadta: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, 2016
 

Bar.05290/coll. 1-2
Christoph Pezel, Mellificium Historicum integrum: Marpurgi, apud Paulum Egenolphum, 1617. [collig. 1.]
Christoph Pezel – Johann Lampadius, Mellificii Historici Pars II. Marpurgi, typis Pauli Egenolphi, 1616 [collig. 2.]
Örökbefogadta: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, 2016
 

Bar.03923
Wilhelm Fabricius Hildanus, Guilhelmi Fabrici Hildani, [...] Lithotomia vesicae, Basileae, Impensis Ludovici König, typis Joh. Schröteri, 1628
Örökbefogadta: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, 2016
 

Bar.00166
Michael Caspar Lundorp [Iulius Bellus álnéven], Laurea Austriaca, Francofurti, Typis Erasmi, 1627

Örökbefogadta: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, 2016
 

Bar. 05558
Ulisse Aldrovandi, Quadrupedum omnium bisulcorum Historia. Bononiae, Typis Sebastiani Bonomij, impensis Hieronymum Tamburini, 1621
Örökbefogadta: Lőrincz Andrea, 2016
 

Bar. 09584
Ludovicus Crucius [Luis Da Cruz], Tragicae, comicaeque actiones, a regio artium collegio Societatis Iesu, datae Conimbricae inpublicum theatrum, Lugduni, apud Horatium Cardon, (Excusum a Jacobo Roussin), 1605
Örökbefogadta: Budapesti Egyetemi Atlétikai Club, 2016
 

Bar. 01613 coll. 1-2
Phillipe Bosquier, Orator Terrae Sanctae et Hungariae; seu Sacrarum Phillipicarum, in Turcarum barbariem, Coloniae Agrippinae apud loannem Crithium, 1611 [collig. 1.]
Diego de la Vega, Conciones quadragesimales a septuagesima usque ad feriam secundam resurrectionis Coloniae, Conradi Butgenii, 1608 [collig. 2.]
Örökbefogadta: Tószegi Zsuzsanna, 2015
 

Rar. Hung. 270
Verseghy Ferenc: Magyar Grammatika avvagy Nyelvtudomány, 1821
Örökbefogadta: Anonim, 2015
 

Rar.Hung. 24/8
A világnak közönséges históriája mellyet némelly jeles és hiteles íróktól szedegetett Gróf Gvadányi József Magyar Lovas generális: 's annak halála után folytatott Kiss János, 1809
Örökbefogadta: Anonim, 2015
 

378402lent/2/
Kazy Ferenc: Historia Universitatis Tyrnaviensis Societatis Jesu, Tyrnaviae, L. Berger, 1737
Örökbefogadta: Dr. Dezső Tamás, 2015
 

Bar. 05549c1
Ulisse Aldrovandi: Ornithologiae … Frankfurt, 1610
Örökbefogadta: Marek József, 2015
 

RMK. I. 58
Pázmány: Posonban löt praedikatio, Pozsony, 1610
Örökbefogadta: Dr. Patkósné Tóth Zsuzsa, 2015
 

Bar. 05043
Adam SJ Contzen: Politicorum libri decem, Agrippinensis Colonia, Ioannis Kinckii, 1629
Örökbefogadta: Dr. Patkósné Tóth Zsuzsa, 2015
 

Ant. 4936
Antonio SJ Possevino, Moscovia, 1587
Örökbefogadta: Szabó Gábor, 2015
 

Rar.Hung. 650
Bolyai Farkas: Párisi per, 1818
Örökbefogadta: Anonim, 2014
 

P20100
Honművész 1835 (két kötetben)
Örökbefogadta: Anonim, 2014
 

P50210
Magyar Kurir 1805 I. félév
Örökbefogadta: Anonim, 2014
 

P50210
Magyar Kurir 1805 II. félév
Örökbefogadta: Anonim, 2014
 

P50210
Magyar Kurir 1812 Nro 1-50
Örökbefogadta: Anonim, 2014
 

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL