K21 beszámoló nap – Eredmények a minőségfejlesztés tükrében

A járványügyi helyzetre való tekintettel a K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottság idei második negyedéves beszámolójára Teams-megbeszélés keretében került sor. A munkacsoportok vezetői beszámoltak az elmúlt negyedév eredményeiről, a folyamatban lévő munkákról és változásokról.

A K21 Minőségügyi Koordinációs Bizottsága megköszönte Kálóczi Katalin, a K21 alapítójának több mint egy évtizedes eredményes munkáját, és nyugdíjba vonulása alkalmából további sok sikert kívánt célkitűzései megvalósításához.

Megújult az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) honlapja, mely áttekinthető és az ELTE-arculatához illeszkedő, felhasználóbarát formában mutatja be a könyvtári hálózat szolgáltatásait. Megtörtént az EKSZ kommunikációs stratégia felülvizsgálata is, az aktualizált dokumentum a helyzetelemzéssel és intézkedési tervvel együtt a Könyvtári Tanács által is elfogadásra került a 2021. június 18-ai ülés keretében. A dokumentumok elérhetők az EDIT-repozitóriumban. A kommunikációs kultúra fejlesztése érdekében a belső kommunikációra nagyobb hangsúlyt helyezve rövid animációs film keretében is tájékoztatást nyújtunk munkatársaink számára a Kolibri-levelezőlistán.

Elkészült a 2020 novemberében az Eötvös Loránd Tudományegyetem által összeállított oktatói igény- és elégedettségi mérés eredményeinek kiértékelése. A felmérés alapján mind az oktatók, mind a kutatók, mind pedig az oktatást és kutatást támogatók elégedettek a könyvkölcsönzési, az elektronikus és a személyes tájékoztatással. A járványhelyzet és a távoktatásra való átállás miatt számottevő növekedés figyelhető meg a könyvtárak online szolgáltatásainak használatában. A válaszadók a könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatban az elektronikusan elérhető folyóiratok választékának bővülése és a folyóirat-kölcsönzés biztosítása terén fejezték ki elégedettségüket, ugyanakkor igényelnék néhány további speciális adatbázishoz való hozzáférés lehetőségét.

A 2021. évi hallgatói igény- és elégedettségi merés eredményeinek kiértékelése folyamatban van, az eredmények várhatóan ősztől válnak publikussá. Az EKSZ szervezeti kultúra felmérési eredményei szintén összesítés alatt állnak.

A folyamatleírások, a folyamatleltár, valamint a kulcsfolyamatok felülvizsgálatát folyamatosan végzi a folyamatirányítási munkacsoport. A zöld könyvtár munkacsoport tagjai pedig egy zöld virtuális gyűjtemény kialakításán dolgoznak, melynek keretében összegyűjtötték a témához kapcsolódó nyomtatott forrásokat. Az akadálymentes könyvtár csoport komplex, folyamatosan aktualizálható akadálymentes könyvtárhasználati útmutató összeállítását végzi, távlati terveik között egy érzékenyítő tréning szerepel, melyet az ELTE Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Irodával együttműködve a könyvtáros munkatársak részére szerveznek várhatóan a jövő nyárra. A Könyvtári Intézet Marrákesi szerződés – jogosított szervezetek regisztrációja című felhívása alapján átfogó ajánlást készítettek, melynek eredményeként az olvasási nehézségekkel küzdők ellátása érdekében az ELTE könyvtárai a hozzáférhető formátumú rekordjaikat feltöltik a Magyar Országos Közös Katalógus adatbázisába.

Újabb fejlesztéseinkről és eredményeinkről portálunkon hamarosan friss hírrel jelentkezünk.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL