K21 beszámoló nap – Eredmények a minőségfejlesztés tükrében

A K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottság 2021. évi negyedik negyedéves beszámolójára Teams-megbeszélés keretében került sor. A munkacsoportok vezetői számot adtak az elmúlt negyedév eredményeiről, a folyamatban lévő munkákról és változásokról.

A K21 Minőségügyi Koordinációs Bizottság egyhangúlag elfogadta a 2022. évi munkatervét. A tagok aktívan részt vettek az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) Dokumentumrendezési projektjében, melynek célja az EKSZ keretében keletkezett iratok rendszerezése a hosszú távú megőrzés és visszakereshetőség biztosítása érdekében.

Megtörtént a 2021. évi hallgatói és munkatársi igény- és elégedettségi mérés eredményeinek kiértékelése. Az idei felmérés bővült a járványhelyzetben bevezetett új könyvtári szolgáltatások és fejlesztések kérdéscsoportjával. A pandémia során az előre összekészített kölcsönzési csomagok átvételi lehetősége a visszajelzések alapján elnyerte a hallgatók tetszését és pozitív visszhangot váltott ki. Valamennyi szolgáltatás esetében javulást mutatott a kitöltők elégedettsége, a könyvtárhasználók továbbra is a személyes és elektronikus könyvtári tájékoztatással a leginkább elégedettek, növekedett a könyvtári állomány pozitív megítélése is, minden dokumentumtípus tekintetében. A válaszadók EKSZ-szinten leginkább a könyvtári hálózat szakirodalommal, tankönyvekkel és jegyzetekkel, valamint a tudományos folyóiratokkal való ellátottságát tartják kiemelkedően magas színvonalúnak. A szépirodalmi ellátottság, valamint a szakdolgozatok és a disszertációkhoz való hozzáférés tekintetében várnának bővítést. A 2021. évi hallgatói és munkatársi igény- és elégedettségi mérés eredményeinek kiértékelése az EDIT-repozitóriumban érhető el.

A 2020-ban elvégzett folyamatauditok összesítése elkészült, a folyamatgazdák módosították az érintett folyamatleírásokat. A véglegesített folyamatleírások a Könyvtári Tanács elé kerülnek jóváhagyásra. Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárra vonatkozó folyamatleltár elkészült, és megkezdődött a statisztikai adatszolgáltatás felülvizsgálata.

A Zöld könyvtár munkacsoport tagjai egy zöld virtuális gyűjtemény kialakításán dolgoznak, melynek keretében összegyűjtik a témához kapcsolódó nyomtatott és elektronikus forrásokat. Egy pár napos akció keretében pedig egy szakmailag kompetens cég a Bölcsészettudományi Kar könyvtáraiból nagy mennyiségű papírhulladékot, illetve a kiajánlások után megmaradt, leselejtezett könyveket szállított el.

Az Akadálymentes könyvtár munkacsoport elkészült a könyvtárosok részére szánt komplex, folyamatosan aktualizálható akadálymentes könyvtárhasználati útmutató összeállításával. A dokumentum januártól valamennyi munkatárs részére elérhetővé válik az EDIT-repozitóriumban.

A könyvtárvezetők a teljesítményértékelési rendszer bevezetésével kapcsolatos előkészületi feladatokról, a Dokumentumrendezési projektről, az RFID-beszerzésekről, a könyv- és folyóirat közbeszerzési szerződésekről, a Könyvtári Tanács Koordinációs Bizottságainak 2022. évi munkaterveiről, az Integrált Könyvtári Rendszer segédletéről, a szakdolgozatok archiválásáról és szolgáltatásáról, az Aleph–Neptun összekapcsolásáról, a kari könyvtári fogyatékosügyi koordinátorok feladatait tartalmazó dokumentumról és a folyamatos fejlesztésekről egyeztettek.

A K21 Minőségügyi Koordinációs Bizottság eredményeiről és újabb fejlesztéseinkről honlapunkon hamarosan friss hírrel jelentkezünk.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL