Kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratok listája 2024

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Elnöksége 2023 tavaszán döntött egy bizottság felállításáról, amelynek feladata volt, hogy cselekvési tervet dolgozzon ki a hazai tudományos élet számára a megkérdőjelezhető közlési gyakorlatot folytató folyóiratok kapcsán. Az MTA október 16-án tette közzé a bizottság által készített, számos ajánlást tartalmazó Javaslatok a kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratok cikkeinek kezelésére című dokumentumot.

A javaslatok között az alábbi pontok is szerepelnek:

„(9. javaslat) Az MTMT-ben kerüljenek megjelölésre azok a közlemények, amelyek kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratokban jelentek meg, azok listára kerülését követően.

(10. javaslat) Javasoljuk, hogy a megkérdőjelezhető publikációs gyakorlat miatt megjelölt folyóiratokban a megjelölést követően megjelent cikkek ne kapjanak „tudományos” besorolást, így jelenjenek meg az MTMT összefoglaló táblázatában, és ezek ne legyenek figyelembe véve sem az MTA doktora címnél, sem az akadémikusválasztásnál, sem az MTA pályázatainál, sem pedig a díjakra való jelöléseknél. Javasoljuk a hazai tudományos kutatásban és finanszírozásban érintett intézményeknek, hogy hasonlóképpen járjanak el.”

A bizottság a fenti célok megvalósításához az ún. norvég listát ajánlja, így az MTMT a 2024-es évben megjelent cikkek esetén ennek értékelését („0”-ás besorolás) fogja alapul venni a kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratok megjelölésénél. A norvég listán azon folyóiratok kapnak „0”-ás minősítést, amelyek nem teljesítették a tudományos besoroláshoz szükséges minimum kritériumokat. A norvég listán szereplő hazai kiadású folyóiratok értékelését az MTMT nem veszi át, azokra továbbra is az MTA osztályainak minősítései érvényesek.

2023. október végén az MTA az MTMT felületén külön aloldalt hozott létre (Kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratok listája 2024), ahol a szerzők előzetesen tájékozódhatnak az érintett folyóiratokról. A listát 2024. január–februárban, a közzétett végleges értékelések alapján még frissítik, de csak a pozitív változások kerülnek átvezetésre.

Az MTA döntése alapján az MTMT oldalán közzétett listán szereplő folyóiratokban 2024-ben megjelent cikkek, illetve az azokra érkezett idézések az MTA által felügyelt minősítő eljárásokban, pályázatokban nem számolhatók el.

Bővebb információ az MTA oldalán és a Javaslatok a kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratok cikkeinek kezelésére című dokumentumban található.

Illusztráció szerzője, forrása:
https://www.mtmt.hu/