Egyetemtörténeti gyűjtemény

A muzeális Egyetemtörténeti Gyűjteménybe főleg az egyetemi reprezentációval és dokumentációval kapcsolatos források, az egyetem rítusaihoz és adminisztrációjához kapcsolódó használati tárgyak, valamint professzori hagyatékokból származó tárgyi emlékek kerültek be.

egyetemtörténeti gyűjtemény illusztráció

Numizmatikai anyag

A pár száz darabos numizmatikai tárban kevés fizetőeszköz kapott helyet, alapvetően reprezentációs céllal készített emlékérmek és emlékplakettek találhatók benne.

Falerisztikai anyag

Az Egyetemtörténeti Gyűjtemény falerisztikai anyaga nem nagy, viszont igen fontos egységet képvisel, mert ide kerülnek a professzori hagyatékokból a Levéltárnak átadott különböző kitüntetések. Ezeken kívül pedig számos egyetemi jelvény és kitűző is ebben az egységben került elhelyezésre.

Pecsétgyűjtemény

A pecsétgyűjteménynek nevezett egység kialakítása tervszerű gyűjtés eredménye, jelenleg 300 darabból áll. A tárgyak között találhatók az egyetem, vagy annak különböző szervezeti egységei által használt muzeális értékű és leselejtezett pecsétnyomói, nedves bélyegzői.

Textilgyűjtemény

A textilgyűjtemény alig száz darabos, de igen változatos tárgyakból áll. Helyet kaptak különböző, az egyetem által használt vagy az egyetem számára ajándékozott zászlók, terítők, az egyetemi karok felvarrható textiljelvényei és -szalagjai, gyászszalagok, de akár a 2007-ben gyártott Tandíj Stop feliratú, többszínű pólók is.

Fényképgyűjtemény

Az Egyetemtörténeti Gyűjteményben található fényképek digitális másolatai böngészhetők az egyetemi repozitóriumban:    

Egyetemi Fotótár

A gyűjteményt jelenleg 3000 darab papírfénykép és több mint 10000 darab negatív képkocka (összesen 600 filmtekercs) alkotja. A fényképek körülbelül 1890 és 2001 között készültek, a második  világháború előtti időszakból 300 darab származik. A raktárban tárolt fényképgyűjteményt egy kisebb digitális gyűjtemény egészíti ki, ugyanis 2001 környékén az egyetemen dolgozó és az egyetemi rendezvényeket dokumentáló fotósok is áttértek a digitális fényképezőgépek használatára. A fényképgyűjteményt alkotó képek témája igen változatos, hiszen portrék és csoportképek mellett az egyetem különböző épületeiről és az egyetemen folyó oktatásról is készültek archív felvételek.

Képtár és aprónyomtatvány-gyűjtemény

Néhány festményt és grafikát őrzünk az Egyetemtörténeti Gyűjteményben, és kialakításra került egy aprónyomtatványtár is. Ide az egyetem rendezvényeinek szórólapjai, plakátjai, meghívói kerültek be tömegesen, de számos díszoklevél vagy az egyetemi élettel kapcsolatos dokumentum is fellelhető.

Oktatási segédeszközök

A gyűjteményben találhatók térképek, középkori pecsétek gipszmásolatai, mérlegekhez tartozó súlyok, kisebb-nagyobb térképek és falitáblák. Néhány hagyatéki anyagot is ide lehet sorolni, hiszen ebben a gyűjteményben kaptak helyet például Mendöl Tibor (1905–1966) földrajztudós kézzel rajzolt térképei, vázlatai is.

Egyedi tárgyak

Az Egyedi tárgyaknak nevezett gyűjteményi egységben elhelyezett tárgyak igen változatosak. Jelentős részük az egyetem számára ajándékozott dísztárgyak különféle látogatások, konferenciák vagy az alapítás kerek évfordulói alkalmából, de találhatók köztük más egységbe nem sorolható, kisebb használati tárgyak is.

Itt került elhelyezésre relikviaként az Egyetemtörténeti Gyűjtemény egyik legrégebbi muzeális darabja, Pázmány Péter jezsuita birétuma. A birétumot egy középkori misekönyv pergamenlapjaiból állították össze, majd fekete szövettel vonták be.

 

Kapcsolat, információ:

Schlay Georgina
muzeológus
schlay.georgina@leveltar.elte.hu

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL