Kik voltak egyetemünk hallgatói 1635 és 1777 között? – Kötetbemutató az Egyetemi Könyvtár és Levéltárban

2022. május 13-án mutatták be az Egyetemi Könyvtár Nagyolvasótermében az MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport és a Prímási Levéltár két új kiadványát. Mindkét kötet a Nagyszombatban működő felsőoktatási intézmények hallgatóságának névsorait dolgozza fel. Az első kötetet, amely egyetemünk korai korszakának hallgatói listáit tartalmazza A Nagyszombati Egyetem bölcsész és teológus növendékei 1635–1777 címmel, Fazekas István egyetemi docens, az Egyetemtörténeti Kutatócsoport vezetője mutatta be. Hangsúlyozta, hogy a kötet a véletlennek is köszönheti megjelenését, ugyanis sokáig csak töredékes információk álltak rendelkezésünkre az egyetem korai korszakának hallgatóiról, hiszen az erre vonatkozó anyakönyvek 1956-ban az Országos Levéltárban elégtek. 2006-ban azután a Prímási Levéltár költözése során előkerültek azok az összeírások, amelyek a nagyszombati egyetem mellett működő szemináriumok hallgatói névsorait tartalmazták. Ezeknek a névsoroknak köszönhetően az 1635 és 1777 között egyetemünkre járt bölcsész és teológus hallgatók névsora majdnem hiánytalanul rendelkezésünkre áll. A kötet 9567 hallgató nevét tartalmazza, akik közül 2598 fő mindkét karon végzett, 2720 fő csak teológiát, 4192 fő csak bölcsészetet tanult, 11 főről nem tudjuk melyik karra járt.

Az egyetem 1777-ben Budára költözött, Nagyszombatban viszont tovább folytatódott a teológiai képzés egészen 1850-ig. Az itt működő papképző intézetnek a hallgatói névsorát tartalmazza a bemutatott második kötet A nagyszombati Érseki Líceum és papképző intézetek növendékei címmel, melyet Tóth Krisztina egyetemi docens, levéltárvezető ismertetett.

A rendezvényen a kötet szerzői, Kmety Adrien, Varga Júlia és Szögi László, valamint a Prímási Levéltár igazgatója, Hegedűs András is tartott rövid ismertetőt. A kiadványokat a rendezvényen kedvezményes áron lehetett megvásárolni.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár