Egyetemi életrajzi mozaikok – Sennyey László

Kétszázötven évvel ezelőtt, 1773-ban XIII. Kelemen pápa feloszlatta a jezsuita rendet, felgyorsítva egyetemünk állami kézbe kerülésének folyamatát. 1635 és 1773 között számos nagy tudású, kiváló jezsuita oktatott egyetemünkön, tevékenységükkel maradandó nyomot hagyva az intézmény történetében. Októberben az egyetem egykori oktatóját, rektorát és könyvtárunk vezetőjét, Sennyey Lászlót mutatjuk be.

Sennyey László 1631-ben született a Zemplén vármegyei Kistárkányban. 1648-ban lépett be a jezsuita rendbe. 1666-tól a nagyszombati egyetem teológia tanára volt. Háromszor nevezték ki a nagyszombati egyetem rektorává: 1671 és 1675 között, 1686 és 1690 között, végül 1700-tól 1702-ig. 1691-ben az Egyetemi Könyvtár vezetői feladatkörét látta el. Többször járt Rómában, és utazásairól leírásokat készített. Egyetemi rektori működése alatt naplót vezetett, amelyet 1686-ban, Buda török alóli felszabadulása évében kezdett el. A napló ma könyvtárunk kézirattárában található. Sennyey László 1703. január 12-én hunyt el Nagyszombatban. 

Kép: Sennyey László aláírása a nagyszombati egyetem rektoraként (Coll. Pray 20. 207.) 

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár