könyv-örökbefogadás https://eltekonyvtarak.elte.hu/index.php/hu hu Fogadja örökbe áprilisban! https://eltekonyvtarak.elte.hu/index.php/hu/hir/ekl-egyetemi-konyvtar/fogadja-orokbe-aprilisban <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Fogadja örökbe áprilisban!</span> <div property="schema:articleBody" class="clearfix text-formatted field field--name-field-hir-szoveg field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>1704-ben Nagyszombatban nyomtatták ki ezt a misekönyvet, mely a halottakért mondandó mise szövegét tartalmazza, a cím alapján a Missale Romanumból, minden egyház használatára (értsd: minden területen használható a halotti miséhez).</strong></p> <p>A teljes miseordó szövegét hozza a kánonnal együtt, mindegyik részt kották egészítik ki, megadva az énekelt részek dallamát. A négyvonalas kották nem metszetek, azokat kisebb darabok segítségével, kirakósszerűen alakították ki, ez az egyes darabok közötti kis szünetekből az egyszerű olvasó számára is jól látható. A kották mellett kétszínnyomás (fekete és vörös), valamint a misekánon előtti rézmetszet (Krisztus a kereszten, Szűz Mária, Szent János) díszíti a kötetet. A kettedrét nyomtatvány betűinek nagy mérete azt a célt szolgálja, hogy a misekönyvet messzebbről is jól lehessen olvasni. Szintén praktikus szempontból kerültek a kötetbe a levelek szélére a bőrjelölők: ezekkel könnyedén lehetett lapozni, a papnak nem kellett megfognia a könyv lapjait, így nem koszolta be a kezét. A címlapon olvasható bejegyzés alapján a missalét a 18. században (1722) a lőcsei minoriták használták, akik az utolsó levél versójára november 3-ai dátummal a rend férfi és női tagjainak, valamint jótevőiknek halálakor mondandó rövid szövegeket jegyeztek be.</p> <p>A kötet ebben az évben az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány könyv-örökbefogadási programjának egyik kiemelt darabja. Mentsen meg egy könyvet, fogadja örökbe!</p> <p>Több információért látogasson el honlapunkra: <a href="https://konyvtar.elte.hu/hu/tamogatas/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/konyv-orokbefogadasi-program">https://konyvtar.elte.hu/hu/tamogatas/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/konyv-orokbefogadasi-program</a>  </p> <p> </p> <p><strong>RMK II 534a</strong></p> <p>Missae in agenda defunctorum tantum deservientes : ex missali Romano recognito desumptae, cum ordinario, et canone, ut in ipsis servatur, ad usum, et</p> <p>commoditatem omnium ecclesiarum</p> <p>Tyrnaviae [Nagyszombat] : ex typographia Academica Soc. Jesu, anno M.D.CC.IV.</p> <p>[1704]</p></div> <span rel="sioc:has_creator" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/hu/users/szlavikszab" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">szlavikszab</span></span> <span property="dc:date dc:created" content="2023-04-04T06:06:24+00:00" datatype="xsd:dateTime" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">2023. 04. 04., k – 08:06</span> <div class="node__links"> <ul class="links inline"><li class="node-readmore"><a href="/index.php/hu/hir/ekl-egyetemi-konyvtar/fogadja-orokbe-aprilisban" rel="tag" title="Fogadja örökbe áprilisban!" hreflang="hu">Tovább <span class="visually-hidden">(Fogadja örökbe áprilisban!)</span></a></li></ul> </div> <div class="field field--name-field-illusztracio-forrasa field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Illusztráció szerzője, forrása:</div> <div class="field__item">ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár</div> </div> Tue, 04 Apr 2023 06:06:24 +0000 szlavikszab 7760 at https://eltekonyvtarak.elte.hu Fogadja örökbe januárban! https://eltekonyvtarak.elte.hu/index.php/hu/hir/ekl-egyetemi-konyvtar/fogadja-orokbe-januarban <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Fogadja örökbe januárban!</span> <div property="schema:articleBody" class="clearfix text-formatted field field--name-field-hir-szoveg field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Andrea Argoli (1570–1657) olasz asztronómus és asztrológus 1648-ban adta ki csillagnaptárát az 1641–1700-as évekre. Ezt a kalendáriumot dolgozták át a nagyszombati egyetem csillagászai az 1676-os évre vonatkozóan Magyarországra és Ausztriára.</strong></p> <p>A naptárat az 1676. évben (vagy már az előző év végén) adták ki a nagyszombati akadémiai nyomdában. A készítők a kötet elején alaposan elmagyarázzák a kalendárium felépítését, minden hónap minden napjára ugyanazon információkat adják meg: ünnepek, asztronómiai megfigyelések, hold állása, napok és éjszakák hosszúsága, időjárás, Ausztriához kapcsolódó évfordulók stb. A naptárat egy hosszú, egész évre szóló prognosztikon, majd egy Dissertatio physico-mathematica (Ausztriában és Magyarországon található vizekről) és egy Synopsis chronologica (jelentős események Ausztriában I. Rudolftól I. Leopoldig, 1218-tól 1675-ig) című írás követi. A kötetet a Habsburg-ház tagjainak családfája zárja, visszavezetve a ház eredetét Faramondig, a frankok legendabeli első királyáig. Az Egyetemi Könyvtár példányának különlegességét az adja, hogy a kalendárium hónapjai után utólag bekötött levelekre a kötet elején lévő bejegyzés alapján egy Pozsony környéki nemes, Szency András írta a naplóját, szinte minden naphoz adva egy pár mondatos leírást, lehetővé téve így, hogy az egész évét a lehető legalaposabban végig tudjuk követni. A könyv legvégére újabb leveleket kötöttek, amelyeken az említett nemes számadáskönyve olvasható pontos számadatokkal. A naptár később, pontosan nem ismert időpontban a Hédervári család birtokába került.</p> <p> </p> <p>A kötet ebben az évben az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány könyv-örökbefogadási programjának egyik kiemelt darabja. Mentsen meg egy könyvet, fogadja örökbe!</p> <p>További információkért látogasson el honlapunkra: <a href="https://konyvtar.elte.hu/hu/tamogatas/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/konyv-orokbefogadasi-program">https://konyvtar.elte.hu/hu/tamogatas/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/konyv-orokbefogadasi-program</a>  </p> <p> </p> <p>RMK II 260a:2</p> <p>Calendarium typographiae Tyrnaviensis, ad annum a nato in terris Deo, M. DC. LXXVI. ad meridianum Tyrnaviensem, ad elevationem poli XLVIII. graduum, adeoque in usum praecipuorum locorum tam in Ungaria, quam in Austria, nec non adjacentium provinciarum, supputatum ex calculis ... Andreae Argoli / opera et studio, astrophili cuiusdam in Academia Tyrnaviensi Regni Ungariae Tyrnaviae [Nagyszombat] : typis Academicis, [1676].</p></div> <span rel="sioc:has_creator" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/hu/users/szlavikszab" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">szlavikszab</span></span> <span property="dc:date dc:created" content="2023-01-17T13:20:25+00:00" datatype="xsd:dateTime" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">2023. 01. 17., k – 14:20</span> <div class="node__links"> <ul class="links inline"><li class="node-readmore"><a href="/index.php/hu/hir/ekl-egyetemi-konyvtar/fogadja-orokbe-januarban" rel="tag" title="Fogadja örökbe januárban!" hreflang="hu">Tovább <span class="visually-hidden">(Fogadja örökbe januárban!)</span></a></li></ul> </div> <div class="field field--name-field-illusztracio-forrasa field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Illusztráció szerzője, forrása:</div> <div class="field__item">ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár</div> </div> Tue, 17 Jan 2023 13:20:25 +0000 szlavikszab 7669 at https://eltekonyvtarak.elte.hu Könyvbemutatónkon vettek részt örökbefogadóink https://eltekonyvtarak.elte.hu/index.php/hu/hir/ekl-egyetemi-konyvtar/konyvbemutatonkon-vettek-reszt-orokbefogadoink-0 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Könyvbemutatónkon vettek részt örökbefogadóink</span> <div property="schema:articleBody" class="clearfix text-formatted field field--name-field-hir-szoveg field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Könyv-örökbefogadási programunk keretében örökbefogadóink részére restaurátorunk és régi könyves könyvtárosunk részletes bemutatót tartott a támogatott kötetről.</strong></p> <p>A Kék Zóna Közösség Kft. képviseletében Gazsi Zoltán, az Eisberg Kft. ügyvezetője és felesége, Andrek Andrea Illyés István <em>Készület a’ jól meg-haláshoz […]</em> című kötetét fogadták örökbe. Illyés István (1650–1711/1712), a székelyföldi Csíkszentgyörgyön született 1650-ben, Illyés András későbbi erdélyi püspök öccse. Tanulmányait szülőfalujában, a csíksomlyói ferencesek iskolájában, majd Ungváron, Szepesen és Pozsonyban végezte. A Pázmáneum alumnusaként 1672-től Bécsben tanult, ahol magisteri címet szerzett. Teológiai tanulmányait Rómában, a Német–Magyar Kollégiumban fejezte be, ezt követően szentelték pappá (1677).</p> <p>Magyarországra visszatérve több tisztséget is betöltött (pl. nádszegi plébános), 1688-ban esztergomi kanonok és somorjai plébános, 1689-ben honti, 1690-ben zólyomi főesperes, 1691-ben szenttamási prépost, majd szentjobbi apát volt. 1693-ban esztergomi őrkanonok, 1696-ban éneklőkanonok, 1707-ben olvasókanonok, 1708-ban esztergomi nagyprépost, majd általános érseki helynök és szendrői püspök lett. 1711-ben vagy 1712-ben halt meg. </p> <p>A <em>Készület a jól meghaláshoz</em> című írását először 1693-ban zsoltáraihoz és halotti énekeihez kapcsolva adta ki Nagyszombatban az Akadémia Nyomda, de még ugyanebben az évben ugyanitt megjelent a második, kismértékben módosított kiadás is (az Egyetemi Könyvtár példánya ez utóbbi kiadást tartalmazza). A szerző az olvasói köszöntés után két részben mutatja be, hogyan kell a keresztény embernek felkészülnie a halálra: az első rész az egészséges korban, a második a betegségben szükséges teendőket tárgyalja. Mind a két részt tíz további fejezetre osztja. A kötet több mint felét az ezt követő imádságok foglalják el, amelyek szintén a halálra való felkészüléshez szükségesek: hitvallás, imádság a bűnbocsánatért, imádság a halál félelme ellen, imádság az őrangyalhoz, Máriához, imádságok a halálos betegért stb. Az egész művet a loretói litánia szövege zárja a hiba- és tartalomjegyzék előtt. A nyomtatvány mögé 25 levelet kötöttek be (későbbi kéz ceruzával megszámozta a leveleket), erre több 17–18. századi kéz magyarul és latinul imádságokat jegyzett be. A kézírásos imádságok témája változatos: bűnös imádsága Máriához; nagy erejű, kilenc naponta mondandó imádság; imádság az egyház és az ország békéjéért; Szentháromság olvasója a döghalál ellen; imádság Júdás apostolhoz és Nepomuki Szent Jánoshoz.  </p> <p>A kötet ebben az évben az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány könyv-örökbefogadási programjának egyik kiemelt darabja. Mentsen meg egy könyvet, fogadja örökbe! Több információért látogasson el honlapunkra: <a href="https://konyvtar.elte.hu/hu/tamogatas/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/konyv-orokbefogadasi-program">https://konyvtar.elte.hu/hu/tamogatas/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/konyv-orokbefogadasi-program</a></p> <p>Örökbefogadott kötetünk: RMK I 346 Illyés István: Készület a’ jól meg-haláshoz, szép oktatásokkal, bíztatásokkal, főfő jószágos cselekedetek gyakorlásával, imádságokkal, és Istenhez-való fohászkodásokkal, fel-készíttetett, és először francziául, az-után olaszul, és deákül bévebben : most pedig Illyés István … által, magyarul rövidebben, és némely változással, ’s néhol hozzá-adással is, ki-bocsáttatott, a halandók, és halálos betegségben vonakodók vigasztalására, segédelmére, és az őket vigasztalók üdvösséges foglalatosságára</p> <p>Nyomtattatot Nagyszombatban: az Academiai bötükkel Hörman János által, M. DC. XCIII. [1693] esztendőben</p> <img alt="RMK I 346 Illyés István: Készület a’ jól meg-haláshoz [1693] " data-entity-type="file" data-entity-uuid="c8b28fd6-0e4c-4816-b277-9a90e03c727f" src="/sites/default/files/inline-images/RMK_I_346_Resized.jpg" class="align-center" /> <p> </p></div> <span rel="sioc:has_creator" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/hu/users/k7miu1" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">K7MIU1</span></span> <span property="dc:date dc:created" content="2024-05-15T12:10:49+00:00" datatype="xsd:dateTime" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">2024. 05. 15., sze – 14:10</span> <div class="node__links"> <ul class="links inline"><li class="node-readmore"><a href="/index.php/hu/hir/ekl-egyetemi-konyvtar/konyvbemutatonkon-vettek-reszt-orokbefogadoink-0" rel="tag" title="Könyvbemutatónkon vettek részt örökbefogadóink" hreflang="hu">Tovább <span class="visually-hidden">(Könyvbemutatónkon vettek részt örökbefogadóink)</span></a></li></ul> </div> <div class="field field--name-field-illusztracio-forrasa field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Illusztráció szerzője, forrása:</div> <div class="field__item">ELTE EKL</div> </div> Wed, 15 May 2024 12:10:49 +0000 K7MIU1 8163 at https://eltekonyvtarak.elte.hu Könyvbemutatónkon vett részt örökbefogadónk https://eltekonyvtarak.elte.hu/index.php/hu/hir/ekl-egyetemi-konyvtar/konyvbemutatonkon-vett-reszt-orokbefogadonk <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Könyvbemutatónkon vett részt örökbefogadónk</span> <div property="schema:articleBody" class="clearfix text-formatted field field--name-field-hir-szoveg field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Könyv-örökbefogadási programunk keretében örökbefogadónk részére restaurátorunk és régi könyves könyvtárosunk részletes bemutatót tartott a támogatott kötetről.</strong></p> <p>Lazaridisz Georgina Sofia a Healthwhatelse Kft. nevében fogadta örökbe Hevenesi Gábor<strong> </strong><em>Amores Josephini …</em> (<em>Szent József szeretete…</em>) című művét. Az ünnepélyes oklevélátadásra és a könyvbemutatóra József napján került sor.</p> <p>Hevenesi Gábor (1656–1715), jezsuita teológus és történész, 1711 és 1714 között az osztrák–magyar jezsuita rendtartomány tartományfőnöke volt. Előbb Nagyszombatban, majd Bécsben és Grazban tanított. Tanácsadója volt Kollonich Lipót esztergomi érseknek is, akinek megbízásából a magyar történelmi források összegyűjtését kezdeményezte. Az összegyűlt 91 kötetnyi kéziratot ma az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár őrzi.</p> <p><em>Amores Josephini … </em>(<em>Szent József szeretete…</em>) című műve 1692-ben jelent meg Bécsben Leopold Voigt egyetemi nyomdájában, mely nagy számban adott ki magyar vonatkozású műveket. Bár Szent József kultuszának erősödése Nyugaton már a későközépkortól kezdve megfigyelhető, a Szent Józsefről való írások, elmélkedések igazi aranykora a 16. és 17. századra tehető. Lipót császár (ur. 1657–1705) 1675-ben Szent Józsefnek ajánlotta a Habsburg tartományokat, és elsőszülött fiát is róla nevezte el. Hevenesi szerint – aki a korábbi hagyományra támaszkodik – a szentet anyja fájdalom nélkül szülte, felnőtt férfiként pedig szüzességi fogadalmat tett. Ábrázolásában József egyszerre a Szentcsalád feje és gondoskodó édesapa, aki altatja, eteti, később írni, olvasni, majd ácsmesterségre tanítja fiát. Halálát követően József jegyese, Mária mellett foglalhatta el helyét Krisztus színe előtt.</p> <p>Könyv-örökbefogadónknak ezúton is köszönjük a kötet megmentését.</p> <p>Könyv-örökbefogadási programunkról <a href="https://konyvtar.elte.hu/hu/tamogatas/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/konyv-orokbefogadasi-program">honlapunkon</a> találnak részletes információkat. Fogadjon örökbe egy könyvet Ön is! Örökbefogadásra ajánlott könyveink listája <a href="https://konyvtar.elte.hu/tamogatas/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/orokbefogadasra-ajanlott-konyvek">itt</a> érhető el.</p> <p>Örökbefogadott kötetünk:</p> <p>RMK III 557/2<br />  </p> <p>Amores Josephini, sive divorum amabilissimi, divini amoris nutritii, Mariae sponsi, ditionum Austriacae domui subditarum patroni tutelaris, Josephi vita, fovendis piorum cordium amoribus ab ejusdem honori addictissimo academico, e caesareo Societatis Jesu Collegio Viennensi iconibus, et affectibus illustrata, anno MDCXCII Viennae Austriae [Wien]: typis Leopoldi Voigt, Universitatis Typographi, [1692]</p> <img alt="Amores Josephini … (Szent József szeretete…) című mű" data-entity-type="file" data-entity-uuid="2592c2e2-8c25-47b1-9252-78b639c54030" src="/sites/default/files/inline-images/K%C3%A9p1.jpg" class="align-center" /> <p> </p></div> <span rel="sioc:has_creator" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/hu/users/k7miu1" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">K7MIU1</span></span> <span property="dc:date dc:created" content="2024-03-20T15:02:17+00:00" datatype="xsd:dateTime" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">2024. 03. 20., sze – 16:02</span> <div class="node__links"> <ul class="links inline"><li class="node-readmore"><a href="/index.php/hu/hir/ekl-egyetemi-konyvtar/konyvbemutatonkon-vett-reszt-orokbefogadonk" rel="tag" title="Könyvbemutatónkon vett részt örökbefogadónk" hreflang="hu">Tovább <span class="visually-hidden">(Könyvbemutatónkon vett részt örökbefogadónk)</span></a></li></ul> </div> <div class="field field--name-field-illusztracio-forrasa field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Illusztráció szerzője, forrása:</div> <div class="field__item">ELTE EKL</div> </div> Wed, 20 Mar 2024 15:02:17 +0000 K7MIU1 8096 at https://eltekonyvtarak.elte.hu Könyvbemutatónkon vettek részt örökbefogadóink https://eltekonyvtarak.elte.hu/index.php/hu/hir/ekl-egyetemi-konyvtar/konyvbemutatonkon-vettek-reszt-orokbefogadoink <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Könyvbemutatónkon vettek részt örökbefogadóink</span> <div property="schema:articleBody" class="clearfix text-formatted field field--name-field-hir-szoveg field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Könyv-örökbefogadási programunk keretében örökbefogadóink részére restaurátorunk és szaktájékoztató könyvtárosunk részletes bemutatót tartott a támogatott kötetekről.</strong></p> <p>Dr. Karácsony Dávid Archibald és Schvéd Brigitta Andreas Eudaemon-Joannes <em>Apologia pro Henrico Garneto Angelo</em> (1610) című művét fogadták örökbe. Andreas Eudaemon-Joannes görög jezsuita szerzetes (1560?–1625) 1610-ben publikálta <em>Apologiá</em>ját, amelyben védelmébe vette Henry Garnet (1555–1606) jezsuita szerzetest. Garnetet 1606-ban ítélte el a titkos tanács (Privy Council), melynek tagja volt a részletes címben említett Sir Edward Coke (1552–1634) is. Az ítélet oka az 1605-ös ún. Gunpowder Plotban való részvétele volt: tudott Robert Catesby tervéről, de nem tájékoztatta arról az uralkodót. A kinézetre nem túl megnyerő kötet fontos kultúrtörténeti érték, melyet a nagyszombati jezsuita kollégium már 1619-ben biztosan a könyvtárában tudott. Egyszerű natúr színű pergamenkötése szakadozott, az elülső kötéstábla szinte teljesen levált a könyvtestről. Könyv-örökbefogadóink támogatásának köszönhetően a kötet restaurálásra kerül és megújult formában a jövő nemzedékei számára is hozzáférhetővé válik.</p> <p>Dallman Kristóf a jezsuita bölcseleti és teológiai doktor, Szerdahelyi Gábor (1660–1726) természeti és időjárási emblémákkal illusztrált, <em>Meteorologia philosophico-politica </em>című könyvét fogadta örökbe. A kötet erkölcsi, filozófiai és politikai magyarázatokat tartalmaz. A tizenkét egységből (dissertatio) álló, összesen 2+82 rézmetszetet tartalmazó művet Nagyszombatban adta ki Johann Andreas Hörmann 1702-ben. A rézmetszeteket több művész készítette, köztük Wolfgang Joseph Kadorizi, Andreas Trost és Andreas Matthäus Wolfgang. A kérdést (questio) megválaszoló válasz (conclusio) mindig az adott, mottóval ellátott képhez kapcsolódik. A <em>Meteorologia </em>forrásai között éppúgy találunk ókori szerzőket, mint újkori természettudósokat és filozófusokat is, a természeti jelenségeknek pedig igen széles körét, a villámlástól a földrengésig. Könyv-örökbefogadónknak ezúton is köszönjük a kötet megmentését.</p> <p>Könyv-örökbefogadási programunkról <a href="https://konyvtar.elte.hu/hu/tamogatas/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/konyv-orokbefogadasi-program">honlapunkon</a> találnak részletes információkat. Fogadjon örökbe egy könyvet Ön is! Örökbefogadásra ajánlott könyveink listája <a href="https://konyvtar.elte.hu/tamogatas/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/orokbefogadasra-ajanlott-konyvek">itt</a> érhető el.</p> <p>Örökbefogadott köteteink:</p> <p>Bar. 01603 Andreas Eudaemon-Joannes: R. P. Andreae Eudaemon-Ioannis Cydonii e Societate Iesu, ad actionem proditoriam Edouardi Coqui, Apologia pro R. P. Henrico Garneto Anglo, eiusdem Societatis sacerdote Coloniae Agrippinae [Köln]: apud Ioannem Kinckium, anno MDCX [1610]</p> <img alt="Bar. 01603 Andreas Eudaemon-Joannes: R. P. Andreae Eudaemon-Ioannis Cydonii e Societate Iesu, ad actionem proditoriam Edouardi Coqui, Apologia pro R. P. Henrico Garneto Anglo, eiusdem Societatis sacerdote Coloniae Agrippinae [Köln]: apud Ioannem Kinckium, anno MDCX [1610]" data-entity-type="file" data-entity-uuid="0011cfae-8c40-4c96-8190-1bbedbfd69f8" src="/sites/default/files/inline-images/Bar_01603_01_1000.jpg" class="align-center" /> <p>RMK II 507a</p> <p>Meteorologia philosophico-politica, in duodecim dissertationes per quaestiones meteorologicas et conclusiones politicas divisa, appositisque symbolis illustrata, honori inclytae regiae camerae Scepusiensis inscripta a nobili ac erudito domino Joanne Vitézy de Dobó, AA. LL., et philosophiae baccalaureo, ac pro suprema ejusdem auspicijs universam philosophiam publice propugnandam mense Junio MDCII in Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi susciperet. Praeside R. P. Gabriele Szerdahelyi e Societate Jesu, AA. LL. et Philosophiae doctore, ejusdemque professore ordinario. Tyrnaviae [Trnava] : typis Academicis, per Joannem Andream Hörmann, MDCCII [1702]</p> <p>[4], 297, [5] p. [2] t.fol. ill., 84 rézmetszet; 32 cm (2o)</p> <p>Ívjelzés: a2 A-Z4 Aa-Pp4</p> <p>RMK II 2137</p> <img alt="RMK II 507a Meteorologia philosophico-politica, in duodecim dissertationes per quaestiones meteorologicas et conclusiones politicas divisa, appositisque symbolis illustrata, honori inclytae regiae camerae Scepusiensis inscripta a nobili ac erudito domino Joanne Vitézy de Dobó, AA. LL., et philosophiae baccalaureo, ac pro suprema ejusdem auspicijs universam philosophiam publice propugnandam mense Junio MDCII in Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi susciperet. Praeside R. P. Gabriele Szerdahelyi e Societate Jesu, AA. LL. et Philosophiae doctore, ejusdemque professore ordinario. Tyrnaviae [Trnava] : typis Academicis, per Joannem Andream Hörmann, MDCCII [1702]" data-entity-type="file" data-entity-uuid="1eb88320-6fdc-4b37-886a-437909052ef3" src="/sites/default/files/inline-images/RMK_II_507a_01_1000.jpg" class="align-center" /> <p> </p> <p> </p></div> <span rel="sioc:has_creator" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/hu/users/k7miu1" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">K7MIU1</span></span> <span property="dc:date dc:created" content="2024-02-19T11:29:59+00:00" datatype="xsd:dateTime" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">2024. 02. 19., h – 12:29</span> <div class="node__links"> <ul class="links inline"><li class="node-readmore"><a href="/index.php/hu/hir/ekl-egyetemi-konyvtar/konyvbemutatonkon-vettek-reszt-orokbefogadoink" rel="tag" title="Könyvbemutatónkon vettek részt örökbefogadóink" hreflang="hu">Tovább <span class="visually-hidden">(Könyvbemutatónkon vettek részt örökbefogadóink)</span></a></li></ul> </div> <div class="field field--name-field-illusztracio-forrasa field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Illusztráció szerzője, forrása:</div> <div class="field__item">ELTE EKL</div> </div> Mon, 19 Feb 2024 11:29:59 +0000 K7MIU1 8072 at https://eltekonyvtarak.elte.hu Fogadja örökbe decemberben! https://eltekonyvtarak.elte.hu/index.php/hu/hir/ekl-egyetemi-konyvtar/fogadja-orokbe-decemberben <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Fogadja örökbe decemberben!</span> <div property="schema:articleBody" class="clearfix text-formatted field field--name-field-hir-szoveg field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>A jezsuita bölcseleti és teológiai doktor, Szerdahelyi Gábor (1660–1726) természeti és időjárási emblémákkal illusztrált, <em>Meteorologia philosophico-politica</em> című könyvét erkölcsi, filozófiai és politikai magyarázatokhoz kötötte. A 12 egységből (dissertatio) álló, összesen 2+82 rézmetszetet tartalmazó művet Nagyszombatban adta ki Johann Andreas Hörmann 1702-ben. </strong></p> <p>A rézmetszeteket több művész készítette, köztük Wolfgang Joseph Kadorizi, Andreas Trost és Andreas Matthäus Wolfgang. A kérdést (questio) megválaszoló válasz (conclusio) mindig az adott, mottóval ellátott képhez kapcsolódik. A <em>Meteorologia</em> forrásai között éppúgy találunk ókori szerzőket, mint újkori természettudósokat és filozófusokat is, a természeti jelenségeknek pedig igen széles körét, a villámlástól a földrengésig. </p> <p>A kötet ebben az évben az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány könyv-örökbefogadási programjának egyik kiemelt darabja. Mentsen meg egy könyvet, fogadja örökbe! További információkért látogasson el honlapunkra: <a href="https://konyvtar.elte.hu/hu/tamogatas/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/konyv-orokbefogadasi-program">https://konyvtar.elte.hu/hu/tamogatas/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/konyv-orokbefogadasi-program</a>.</p> <p> </p> <p>RMK II 507a</p> <p>Meteorologia philosophico-politica, in duodecim dissertationes per quaestiones meteorologicas et conclusiones politicas divisa, appositisque symbolis illustrata, honori inclytae regiae camerae Scepusiensis inscripta a nobili ac erudito domino Joanne Vitézy de Dobó, AA. LL., et philosophiae baccalaureo, ac pro suprema ejusdem auspicijs universam philosophiam publice propugnandam mense Junio MDCII in Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi susciperet. Praeside R. P. Gabriele Szerdahelyi e Societate Jesu, AA. LL. et Philosophiae doctore, ejusdemque professore ordinario.</p> <p>Tyrnaviae [Trnava] : typis Academicis, per Joannem Andream Hörmann, MDCCII [1702]</p></div> <span rel="sioc:has_creator" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/hu/users/szlavikszab" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">szlavikszab</span></span> <span property="dc:date dc:created" content="2023-12-01T08:30:05+00:00" datatype="xsd:dateTime" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">2023. 12. 01., p – 09:30</span> <div class="node__links"> <ul class="links inline"><li class="node-readmore"><a href="/index.php/hu/hir/ekl-egyetemi-konyvtar/fogadja-orokbe-decemberben" rel="tag" title="Fogadja örökbe decemberben!" hreflang="hu">Tovább <span class="visually-hidden">(Fogadja örökbe decemberben!)</span></a></li></ul> </div> <div class="field field--name-field-illusztracio-forrasa field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Illusztráció szerzője, forrása:</div> <div class="field__item">ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár</div> </div> Fri, 01 Dec 2023 08:30:05 +0000 szlavikszab 7991 at https://eltekonyvtarak.elte.hu Fogadja örökbe novemberben! https://eltekonyvtarak.elte.hu/index.php/hu/hir/ekl-egyetemi-konyvtar/fogadja-orokbe-novemberben <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Fogadja örökbe novemberben!</span> <div property="schema:articleBody" class="clearfix text-formatted field field--name-field-hir-szoveg field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Illyés István (1650–1711/1712), a <em>Készület a jól meghaláshoz</em> című kötet szerzője,</strong> <strong> a székelyföldi Csíkszentgyörgyön született 1650-ben, Illyés András későbbi erdélyi püspök öccse. Tanulmányait szülőfalujában, a csíksomlyói ferencesek iskolájában, majd Ungváron, Szepesen és Pozsonyban végezte. A Pázmáneum alumnusaként 1672-től Bécsben tanult, ahol magisteri címet szerzett.</strong> <strong>Teológiai tanulmányait Rómában, a Német–Magyar Kollégiumban fejezte be, ezt követően szentelték pappá (1677). </strong></p> <p>Magyarországra visszatérve több tisztséget is betöltött (pl. nádszegi plébános), 1688-ban esztergomi kanonok és somorjai plébános, 1689-ben honti, 1690-ben zólyomi főesperes, 1691-ben szenttamási prépost, majd szentjobbi apát volt. 1693-ban esztergomi őrkanonok, 1696-ban éneklőkanonok, 1707-ben olvasókanonok, 1708-ban esztergomi nagyprépost, majd általános érseki helynök és szendrői püspök lett. 1711-ben vagy 1712-ben halt meg. </p> <p>A <em>Készület a jól meghaláshoz</em> című írását először 1693-ban zsoltáraihoz és halotti énekeihez kapcsolva adta ki Nagyszombatban az Akadémia Nyomda, de még ugyanebben az évben ugyanitt megjelent a második, kismértékben módosított kiadás is (az Egyetemi Könyvtár példánya ez utóbbi kiadást tartalmazza). A szerző az olvasói köszöntés után két részben mutatja be, hogyan kell a keresztény embernek felkészülnie a halálra: az első rész az egészséges korban, a második a betegségben szükséges teendőket tárgyalja. Mind a két részt tíz további fejezetre osztja. A kötet több mint felét az ezt követő imádságok foglalják el, amelyek szintén a halálra való felkészüléshez szükségesek: hitvallás, imádság a bűnbocsánatért, imádság a halál félelme ellen, imádság az őrangyalhoz, Máriához, imádságok a halálos betegért stb. Az egész művet a loretói litánia szövege zárja a hiba- és tartalomjegyzék előtt. A nyomtatvány mögé 25 levelet kötöttek be (későbbi kéz ceruzával megszámozta a leveleket), erre több 17–18. századi kéz magyarul és latinul imádságokat jegyzett be. A kézírásos imádságok témája változatos: bűnös imádsága Máriához; nagy erejű, kilenc naponta mondandó imádság; imádság az egyház és az ország békéjéért; Szentháromság olvasója a döghalál ellen; imádság Júdás apostolhoz és Nepomuki Szent Jánoshoz.  </p> <p>A kötet ebben az évben az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány könyv-örökbefogadási programjának egyik kiemelt darabja. Mentsen meg egy könyvet, fogadja örökbe! Több információért látogasson el honlapunkra: <a href="https://konyvtar.elte.hu/hu/tamogatas/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/konyv-orokbefogadasi-program">https://konyvtar.elte.hu/hu/tamogatas/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/konyv-orokbefogadasi-program</a></p> <p> </p> <p>RMK I 346</p> <p>Illyés István</p> <p>Készület a’ jól meg-haláshoz, szép oktatásokkal, bíztatásokkal, főfő jószágos cselekedetek gyakorlásával, imádságokkal, és Istenhez-való fohászkodásokkal, fel-készíttetett, és először francziául, az-után olaszul, és deákül bévebben : most pedig Illyés István … által, magyarul rövidebben, és némely változással, ’s néhol hozzá-adással is, ki-bocsáttatott, a halandók, és halálos betegségben vonakodók vigasztalására, segédelmére, és az őket vigasztalók üdvösséges foglalatosságára</p> <p>Nyomtattatot Nagyszombatban : az Academiai bötükkel Hörman János által, M. DC. XCIII. [1693] esztendőben</p></div> <span rel="sioc:has_creator" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/hu/users/szlavikszab" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">szlavikszab</span></span> <span property="dc:date dc:created" content="2023-11-02T12:27:32+00:00" datatype="xsd:dateTime" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">2023. 11. 02., cs – 13:27</span> <div class="node__links"> <ul class="links inline"><li class="node-readmore"><a href="/index.php/hu/hir/ekl-egyetemi-konyvtar/fogadja-orokbe-novemberben" rel="tag" title="Fogadja örökbe novemberben!" hreflang="hu">Tovább <span class="visually-hidden">(Fogadja örökbe novemberben!)</span></a></li></ul> </div> <div class="field field--name-field-illusztracio-forrasa field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Illusztráció szerzője, forrása:</div> <div class="field__item">ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár</div> </div> Thu, 02 Nov 2023 12:27:32 +0000 szlavikszab 7966 at https://eltekonyvtarak.elte.hu Fogadja örökbe októberben! https://eltekonyvtarak.elte.hu/index.php/hu/hir/ekl-egyetemi-konyvtar/fogadja-orokbe-oktoberben <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Fogadja örökbe októberben!</span> <div property="schema:articleBody" class="clearfix text-formatted field field--name-field-hir-szoveg field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>A 17. század nagy vallásvitáinak korszakában nyomtatott könyvecske három protestáns gondolkodó nézeteit, érveit és gondolatait tartalmazza. A kötetet Frankfurtban nyomtatták, valószínűleg a Magyar Királyságbeli kevés számú protestáns nyomda miatt, illetve elképzelhető, hogy a cenzúra szigorúsága is közrejátszhatott ebben. Valószínűleg ezért nem ismert a nyomdász és a közreadó személye sem. </strong></p> <p>A címlap piros-fekete kétszínnyomással készült, azonban a sorok elcsúszásán látható, hogy a nyomdász feltehetően nem rendelkezhetett nagy tapasztalattal a több színnel való nyomtatás mesterségében. Az első mű szerzője, Balthasar Meisner (1587–1626) a jezsuiták rendszerint a „derék, ámbátor együgyű szívek” összezavarására feltett ravasz teológiai kérdéseit veszi számba és ad rájuk méltó protestáns feleletet. Nicolaus Hunnius (1585–1643) ortodox lutheránus teológus, később lübecki szuperintendens főként a vallási polémiákban lelte kedvét, többször is kikelt a római katolikus egyház ellen szóban és írásban is. A lutheránus orthodoxia másik nagy képviselője, Johann Friedrich Meyer (1650–1712) már a maga korában jelentős könyvgyűjteménnyel rendelkezett, a 18. század elején könyvtára egyike volt a legnagyobb privát gyűjteményeknek. Emellett (természetesen) érméket, illetve a protestantizmus nagyjainak id. Lucas Cranach által készített portréit is előszeretettel gyűjtötte.</p> <p>A kötet ebben az évben az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány könyv-örökbefogadási programjának egyik kiemelt darabja. Mentsen meg egy könyvet, fogadja örökbe! További információkért látogasson el honlapunkra: <a href="https://konyvtar.elte.hu/hu/tamogatas/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/konyv-orokbefogadasi-program">https://konyvtar.elte.hu/hu/tamogatas/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/konyv-orokbefogadasi-program</a>.</p> <p> </p> <p>RMK I 335</p> <p>Balthasar Meisner</p> <p>Catholicus valasz az esaviták eretnek kérdésére: hol volt Lutherus előtt az igaz vallás avagy Anya Sz. Egyház? Az pápisták között szorongatásban lévő minden evangelicus keresztényeknek Ao. 1627. ki adatott Meisner Boldisar a Sz. Irás doctora, és wittenbergai professor által. Mostan pedig az ecclesia nyomorúságin keserves könyveket hullató egy nevezetlen személy nemzetének hasznára, s az, veszedelemben tántorgó lelkek javára magyar nyelvre németből fordítván nyomtatásban ki adott.</p> <p>együtt nyomtatva:</p> <p>RMK I 336</p> <p>Nicolaus Hunnius</p> <p>Rövid fundamentomos tracta, mellyből a kegyes olvasó a romai és evangelica ecclesiakról ítéletet tehet, Isten igéjéből elő adatott Nicol. Hunnius d. és lübecki superintend. által.</p> <p>RMK I 337</p> <p>Johann Friedrich Mayer</p> <p>A pápista vallásra hajlott Lutheranusok lelkek isméretinek kinnya, mellyet edgy Sz. Írás magyarázó Mayer Frid. János nevű doctor és p.p. eleikben irása által ki bocsátott.</p> <p>Francofurti : [s.n.], anno 1692.</p></div> <span rel="sioc:has_creator" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/hu/users/szlavikszab" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">szlavikszab</span></span> <span property="dc:date dc:created" content="2023-10-02T11:23:14+00:00" datatype="xsd:dateTime" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">2023. 10. 02., h – 13:23</span> <div class="node__links"> <ul class="links inline"><li class="node-readmore"><a href="/index.php/hu/hir/ekl-egyetemi-konyvtar/fogadja-orokbe-oktoberben" rel="tag" title="Fogadja örökbe októberben!" hreflang="hu">Tovább <span class="visually-hidden">(Fogadja örökbe októberben!)</span></a></li></ul> </div> <div class="field field--name-field-illusztracio-forrasa field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Illusztráció szerzője, forrása:</div> <div class="field__item">ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár</div> </div> Mon, 02 Oct 2023 11:23:14 +0000 szlavikszab 7952 at https://eltekonyvtarak.elte.hu Fogadja örökbe szeptemberben! https://eltekonyvtarak.elte.hu/index.php/hu/hir/ekl-egyetemi-konyvtar/fogadja-orokbe-szeptemberben <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Fogadja örökbe szeptemberben!</span> <div property="schema:articleBody" class="clearfix text-formatted field field--name-field-hir-szoveg field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Menyői Tolvaj Ferenc (1649–1710 k.) 1674-ben Debrecenben adatta ki először művét, melyet <em>Az aritmetikának mestersége</em> névre keresztelt. Már az első kiadástól kezdve tanítottak belőle a debreceni református kollégium számtanóráin. Számos újabb kiadást ért meg a 18. században is, például Pozsonyban (1727) és Lőcsén is (1729) újranyomták.</strong></p> <p>Előszavában utal arra, hogy könyvét elsősorban magyarul olvasni tudó diákoknak, illetve kereskedelemben dolgozó embereknek ajánlja. Tartalmilag viszonylag szűkös, mivel csak a négy alapműveletet tárgyalja, a törtekről nem ejt szót, ettől függetlenül elemi oktatásban használható számtankönyvként. Nyelvhasználatában sem kifejezetten forradalmi, hiszen már meggyökeresedett magyar matematikai kifejezések mellett leggyakrabban mégis a számtani fogalmak latin megfelelőit használja. Műve azonban szórakoztató lehet fiatalabb tanulók számára, mivel versbe foglalva adja közre a számolási szabályokat. Egyik 18. századi bírálója, Maróthi György (1715–1744) debreceni professzor is hiányolta a bonyolultabb számításokat Menyőitől, hozzátéve, hogy szerinte az „egész munka igen sületlen […] és unalmas”, továbbá megjegyzi, hogy látszik, Menyői maga sem értette az aritmetikát. Jelen példány valaha Kenesei Ferenc tulajdonában volt, melyet possessorbejegyzése tanúsít: <em>Sum Kenesei Francisci</em>. </p> <p>A kötet ebben az évben az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány könyv-örökbefogadási programjának egyik kiemelt darabja. Mentsen meg egy könyvet, fogadja örökbe! Több információért látogasson el honlapunkra: <a href="https://konyvtar.elte.hu/hu/tamogatas/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/konyv-orokbefogadasi-program">https://konyvtar.elte.hu/hu/tamogatas/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/konyv-orokbefogadasi-program</a></p> <p> </p> <p>RMK I 345b</p> <p>Menyői Tolvaj Ferenc</p> <p>Az arithmetikának, avagy az számlálásnak öt speciesinek rövid magyar regulákban foglaltatott mestersége, taliter disponete Franc. Tolv. Menyői, Gyöngyösienen. sch. rectore, az arythmeticat tanuló magyarok kedvekért iratattot és bővebben kibocsátattot</p> <p>Lőtsén : nyomtatt. Brewer Samuel által, MDCXCIII [1693]</p></div> <span rel="sioc:has_creator" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/hu/users/szlavikszab" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">szlavikszab</span></span> <span property="dc:date dc:created" content="2023-09-01T07:33:44+00:00" datatype="xsd:dateTime" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">2023. 09. 01., p – 09:33</span> <div class="node__links"> <ul class="links inline"><li class="node-readmore"><a href="/index.php/hu/hir/ekl-egyetemi-konyvtar/fogadja-orokbe-szeptemberben" rel="tag" title="Fogadja örökbe szeptemberben!" hreflang="hu">Tovább <span class="visually-hidden">(Fogadja örökbe szeptemberben!)</span></a></li></ul> </div> <div class="field field--name-field-illusztracio-forrasa field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Illusztráció szerzője, forrása:</div> <div class="field__item">ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár</div> </div> Fri, 01 Sep 2023 07:33:44 +0000 szlavikszab 7920 at https://eltekonyvtarak.elte.hu Fogadja örökbe júliusban! https://eltekonyvtarak.elte.hu/index.php/hu/hir/ekl-egyetemi-konyvtar/fogadja-orokbe-juliusban <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Fogadja örökbe júliusban!</span> <div property="schema:articleBody" class="clearfix text-formatted field field--name-field-hir-szoveg field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Tarnóczi István jezsuita szerzetes (1626–1689) Nagyszombatban, Kassán, Sopronban, Lőcsén, Győrött tanított, számos vallási tárgyú mű szerzője. <em>Rex admirabilis […] </em>című, Szent László király (ur. 1077–1095) életét ötven verses eulógiumban (magasztalás) leíró műve Johann Christoph Cosmerovius (1652–1685), Matthäus Cosmerovius (1606–1674) fiának bécsi nyomdájában jelent meg 1681-ben. </strong></p> <p>Két évvel később új címlappal újra kiadták. A mű Szent László legtöbb csodáját metszettel ábrázolja. Hevenesi Gábor <em>Régi magyar szentség</em> (1692) című munkája mellett ez volt a fő forrása a lovagkirály életének a 17. században. Külön figyelmet érdemel a 13. számú metszet, mely a szent 1390-ben Váradon, a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelt székesegyház előtt felállított, de 1660-ban elpusztított bronz lovasszobrát ábrázolja. Mivel a szobornak megbízható leírása és egykorú ábrázolása nem maradt fenn, felmerült a kérdés, hogy a kép hitelesen ábrázolja-e a lovasszobort. Kerny Terézia azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy annak külalakját a barokk motívumok felismerhetetlenné tették. A másik figyelemre méltó rézmetszet az obszerváns ferences szerzetes, Temesvári Pelbárt prédikációja nyomán híressé vált vízfakasztó csodát ábrázolja. A csoda későbbi krónikásai a Tarnóczynál található elbeszélést és leírást követték a következő évszázadok során. Kerny megállapítása szerint ez az esemény rejtett szimbolikát hordozott, mert könnyen azonosítható volt a korabeli (18–19. századi) nemesi-nemzeti felkelésekkel, felszabadító harcokkal. A példány 1705-ben a nagyszombati jezsuita kollégium tulajdonában volt.</p> <p>A kötet ebben az évben az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány könyv-örökbefogadási programjának egyik kiemelt darabja. Mentsen meg egy könyvet, fogadja örökbe! További információkért látogasson el honlapunkra: <a href="https://konyvtar.elte.hu/hu/tamogatas/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/konyv-orokbefogadasi-program">https://konyvtar.elte.hu/hu/tamogatas/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/konyv-orokbefogadasi-program</a>.</p> <p> </p> <p>RMK III 508a:1</p> <p>Tarnóczi István: Rex admirabilis, sive vita S. Ladislai regis Hungariae historico-politica, ad Christianam eruditionem elogiis theo-politicis illustrata / authore R. P. Stephano Tarnoczi e Societate Jesu. Viennae Austriae [Wien] : typis Joannis Christophori Cosmerovii, Sac. Caes. Majest. Typographi Aulici, 1681.</p></div> <span rel="sioc:has_creator" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/hu/users/szlavikszab" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">szlavikszab</span></span> <span property="dc:date dc:created" content="2023-07-03T12:05:24+00:00" datatype="xsd:dateTime" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">2023. 07. 03., h – 14:05</span> <div class="node__links"> <ul class="links inline"><li class="node-readmore"><a href="/index.php/hu/hir/ekl-egyetemi-konyvtar/fogadja-orokbe-juliusban" rel="tag" title="Fogadja örökbe júliusban!" hreflang="hu">Tovább <span class="visually-hidden">(Fogadja örökbe júliusban!)</span></a></li></ul> </div> <div class="field field--name-field-illusztracio-forrasa field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Illusztráció szerzője, forrása:</div> <div class="field__item">ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár</div> </div> Mon, 03 Jul 2023 12:05:24 +0000 szlavikszab 7886 at https://eltekonyvtarak.elte.hu